Friday, August 7, 2009

Ett talande tal om Hiroshima och kaprustningen idag.

Birger Slaugs tal till minne av Hiroshima-offren som dog under den några sekunder långa avrättningen av 140 000 människor.

Mycket lite har vi lärt. För ett drygt tiotal år sedan var vi många som trodde att kärnvapenhotet var övervunnet. Vi trodde inte att det skulle bli fred, men vi trodde att just kärnvapenhotet tillhörde en annan tid, det kalla krigets tid.

Men vi, som trodde detta, bedrog oss. Allt fler länder har skaffat kärnvapen, idag finns över 23 000 kärnvapen i världen, varav flera tusen står redo att avfyras med kort varsel. Och världens militärutgifter minskar inte, tvärtom. De senaste tio åren har den ökat med nästan 50 procent.

2 comments:

Anonymous said...

Din artikel på Newsmill var riktigt bra. Men jag håller inte riktigt med dig när det gäller de rödgröna. Flera vänsterpartister och en hel del miljöpartister vill
införa 6-timmars arbetsdag. Det är sossarna som är ointresserade.

Samuel said...

Tack!

Sant att de vill införa sex-timmarsarbetsdag. Men parti-linjen är inte den, i alla fall inte en prioriterad fråga och den kommer aldrig godtas i ett rödgrönt samarbete precis som du är inne på. Blockpolitikens nackdel.