Sunday, August 30, 2009

Faktorer till utbrändhet i den ideella rörelsen.

Hej, jag har funderat på frågan i rubriken. Vidare har jag funderat på faktorer som gör att det inte blir så. Det gäller såklart andra rörelser än ideella men vi är mer utsatta eftersom vi har andra krav på att få in pengar eftersom allt är frivilligt jobb. Nedan följer några punkter:

- Framförhållning:
Det är otroligt stressande att behöva rädda saker i sista sekund därför är det viktigt att ha ett tydligt kalendarium och en bra framförhållning.

- Kommunikation:
Om man inte vet vad de andra i en styrele gör eller inte gör så skapar det såklart stress och det blir svårt att få överblick. Tydlig uppföljning och kommunikation är a och o.

- Ha kul!
När saker som ska göras känns tråkigt så blir det inte lättare av att det inte heller ger några pengar. Varför då göra det? Att ha bra stämning och kul är enormt viktigt inte minst för att få fler att vilja engagera sig och dela på arbetet.

- Släpp projekt som inte går att genomföra
Ibland har man stora planer men inser snart att det inte finns tillräckligt med tid och folk att ro det iland. Då är det bästa att droppa det. Utbrändheten är nära under för stor press. Frågan är om det blir bra i slutänden?

- Respekt och tillit.
Att känna att man litar på de andra man jobbar med är viktigt. När någon säger att den tar ett ansvar så är det viktigt att man kan släppa det och våga släppa det. Faran är att en person tar allt för att veta att det blir gjort. Det är en fara såklart. Här är framförhållning och kommunikation viktigt för att få en balans.

- Rimlig tidsplanering.
OM alla har heltidsjobb och kanske bara några timmar över under helgen så är det rimligt att inte ta mer uppgifter än det finns plats för. Gör en noga översyn innan det är dags att sätta igång!

No comments: