Friday, January 30, 2009

Kärnkraft - hur tänkte dom nu? Inte 100 000 år...

Hej,

Kärnkraftsfrågan kommer alltid att vara aktuell. Åtminstone i 100 000 år till. Kärnkraft ses plötsligt som ren nu. Släpper inte ut koldioxid. Men däremot så är brytningen av uran det smutsigaste som finns. Däremot tar det 100 000 år att få ner halten av radioaktiviteten. Den kostnaden räknas inte in, varken i renheten eller i ekonomin. Ingenstans i världen förvaras det radioaktiva avfallet permanent. Provborningar hit och dit men frågan kommer att växa in i framtiden. Var ska det livsfarliga avfallet placeras?

Att Alliansen nu vill satsa på kärnkraft känns så sjukt unket. Feghet eller kortsiktighet, rädsla för att de förnyelsebara energikällorna inte räcker till. Brist på vision och politisk kraft att förändra. Pinsamt. Att kärnkraftmotståndare som Centern och Kd nu lallar med som om ingenting, känns som ett hån mot partiernas grundideologier. My god! Våga förnya och satsa!! USA:s bilindustri föll pga att de inte vågade gå i täten för utvecklingen. Lär av det. När har ett ordspråk som nedan passat bättre?

"När förändringens vindar blåser, bygger vissa väderkvarnar medan andra bygger vindskydd."

Stridigheter om demokratin i Junilistan.

Just nu känns det som att Junilistan som startades för fem år sedan för att de var kritiska mot den demokratiska processen i riksdagen och EU har fallit lite på eget grepp. Annika Eriksson sågar hela organisationen just på den punkten. Det har hänt förr i andra partier och klart man är sur när man lämnar sin post men när en partiledare lämnar utan att skydda organisationens rykte alls så är det något som inte står rätt till.

Läs brevet som Annika Eriksson skickat ut till medlemmarna på politikerbloggen.

Thursday, January 29, 2009

Feministerna? Nej, det skulle inte funka. Inte nu.

Hej,

Idag skriver Svd om den kommande Fi-kongressen och Gudruns Motion som går ut på att Fi borde byta namn till "Feministerna". Jag vill lägga fram tre huvudargument mot ett namnbyte i nuläget:

1) Tid
Det är fyra månader till EU-valet. Ska vi medlemmar nu börja om och gå ut och berätta om att Fi är "Feministerna". Den tiden är knapp, det tar ofta flera år för människor att vänja sig vid ett "namn" som byts.

2) Arbetskapaciteten.
Säg att vi hade varit ett rikt företag med pengar, då hade fyra månader av tv-reklam kunnat göra en hel del. Nu är vi tappra arbetande som vid sidan driver politik helt gratis utan några pengar. Hur mycket vi än jobbade på nätter skulle vi aldrig nå ut tillräckligt

3) Varumärket
Även om många hatar Fi, även om många förknipar Fi med den lede så kommer ingen ställa sig frågande vad Feministiskt initiativ är för något. Det är det absolut viktigaste. Du röstar inte och tycker inte som någon du inte vet vilka dom är. Fi vet folk vilka det är.

Jag kommer rösta mot ett namnbyte och jag tror att utfallet kommer att bli så. En av dem som sitter i styrelsen som röstade emot förslaget är Veronica Svärd som väger för och emot på sin blogg. Gudrun Schyman kommer till skillnad från vissa andra partiledare inte lägga prestige i en eventuell nedröstning, det är såhär demokrati funkar. Man har förslag och diskuterar och sen röstar, ibland går det vägen, ibland inte.

Wednesday, January 28, 2009

Mammut - en film om orättvisor och könsmaktsordningen.

Hej,

jag gissar att du hört talas om filmen Mammut av Lukas Modisson... men inte sett den än(?), inte haft tid, eller kanske nästa vecka då det finns en lucka... eller kanske får vänta ändå... jag tänkte så, gick förbi en biograf och tänkte om. Gick in och såg filmen, punkt. Det var ett bra val.

Jag ska inte avslöja för mycket, visserligen vet du efter fem minuter vad regissören vill säga, det är bra, för det behöver sägas om och om igen. Det är en film om många olika orättvisor och tidsbrist. Det är en film om hur barn kommer i kläm, om hur kvinnor tvingas välja mellan två dåliga alternativ, hur du än gör blir det fel.

Alla föräldrar känner säkert igen sig mer än andra.

Appropå tidsbrist. Är det inte märkligt att vi har fler och fler kommunkationsvägar; mobil, sms, mms, fejjan, bloggen, microbloggen osv... ändå upplever många att de känner sig ensamma eller i alla fall inte umgås så mycket med nära och kära som förr... eller som vi borde...

Jag ska se Mammut igen, vem vet, kanske nästa gång jag går förbi en biograf, jag ska ta mig tid. I höstas gick jag ner i tid på jobbet, det var det bästa jag gjort!

Se filmen!

Monday, January 26, 2009

Iranska "Folkets Mujahedin" PMOI är inte längre terroriststämplade!!

Hej,

Det är en glädjens dag idag för alla som kämpat i flera år för att få bort den olagliga terroriststämpeln på Folkets Mujahedin. Nu kan det riktiga arbetet för att skapa demokrati i Iran börja på allvar! Underbart!

Svd skriver:

EU förde upp organisationen på sin så kallade terrorlista i maj 2002, som ett led i kampen mot terrorism. EU:s domstol har dock vid flera tillfällen slagit fast att det var fel av EU att frysa organisationens tillgångar.

- Det vi gör i dag är att foga oss efter beslutet i EU:s domstol, sade EU:s utrikeschef Javier Solana innan utrikesministrarna fattade sitt beslut, enligt
Reuters.

Tydligt är att Javier Solana skulle vilja ta ett annat beslut istället. Han skulle vilja stryka Irans regim medhårs för att upprätthålla oljeleveranser och bakbinda oppositionen. Men rättsstaten vann till slut, efter fyra domar mot terroriststämplingen blev trycket för stort.

Jag har tidigare skrivit om detta i etc.

Politik och Feministiska initiativ via musik är framtidens melodi!Denna sång och "video" är sedan en dag utlagt på youtube. Jag skrev texten för ett och ett halvt år sedan och en kompis brorsa kompade på gitarren. Detta är första och enda inspelningen av låten - "Ta stora, glada, arga och små initiativ". Blir en naturlig grej när det blir mer på känn så där första gången.

Mer "glädje och förändring" måste bli sammankopplat med Fi, jag hoppas detta är ett steg i den riktningen! Nu drar valrörelsen igång om två veckor! Sprid gärna!

Sunday, January 25, 2009

Media som tar sig själv på så stort allvar och Piratpartiet på för litet...

Svd:

Men det kan finnas andra jokrar. Piratpartiet kan bli en överraskning om en EU-relaterad fråga som de driver hamnar i fokus, tror Henrik Oscarsson.

–Men de måste ha tur med agendan så att det blir ungefär som med FRA förra juni.


Nu är det ju så att media inte bestämmer vad som står på agendan även om det verkar så. Det är politiker som har bestämt att företag ska få agera poliser i värsta antidemokratiska andan. Det är politiker som har satt agendan. Nu har nästan 10 000 människor gått med i en rörelse som är emot att vårt privatliv plockas ner av företagspoliser och FRA-lagen är redan historiskt galen.

Det låter på svd som att Media bestämmer om Piratpartiet kommer in i Bryssel. Själv har jag svårt att se hur piratpartiet skulle kunna misslyckas när hela det politiska etablissemanget har glömt vad integritet betyder. Det är människor som i sin vardag inser att det inte står rätt till - det behöver inte gammelmedia berätta.

Saturday, January 24, 2009

Lycka och politik, hänger det ihop?

Jag kommer nog beröra ämnet fler gånger. Visst är det intressant?
Lycka, meningen med livet? Att vara lycklig, till freds med livet är något vi strävar efter, (?) I så fall borde ju politiken syfta till detta också, eller?

Vi behöver inte fundera länge för att inse att kapitalismen med dess reklamarmé inte gynnar vår känsla av att vara till freds. För att sälja en produkt måste du känna att något saknas, alltså en känsla av att inte vara tillfreds. Det blir en ond cirkel. Om alla är nöjda och glada säljer företagen mindre, logiskt.

Tomas Hylland Eriksen som skrivit boken "Jakten på lycka i överflödssamhället" skriver bl annat om valfrihetens påverkan på oss:

"När valmöjligheterna framstår som oändliga, blir man antingen handlingsförlamad eller så väljer man genast första bästa - eller, som många ... man ägnar enormt mycket tid åt att fatta beslut, bara föra att till slut ändå sitta där med en obehaglig känsla att man borde ha köpt den där andra istället"

Han skriver om att ordet "valfrihet" är något positivt i en första anblick men när vi tänker på det - handlar det inte ofta om "valtvång"?

Valfrihet används ju i den politiska retoriken var och varannan vecka. Men gör det saker och ting bättre? Gör det oss lyckligare? Få saker ger så mycket ångest som olika val i vardagen. Samtidigt ger en känsla av att inte kunna påverka sin vardag också depression och skit.

Så, hur ska politiken göra? Har politiken valångest och därför förlägger valet vidare på dom som har valt dem - folket. Är det så?

Valmöjlighet - Det gäller såklart olika områden i livet. Vi måste själva kunna ha makten över våra liv, kunna påverka vår framtid. Men ska det finnas 50 olika elbolag att ta ställning till? Eller 300 mobiler? Det är ju det som är tillväxt - det överordnade målet.

Lycka och politik? Jag skulle vilja gå till botten med detta!

EU:s klåfingrighet kommer bli dess fall.

OM jag har haft nån tro på EU har jag tappat den och EU saknar folkligt stöd allt mer. Beslut uppifrån Bryssel bemöts för eller senare av motstånd. Ett otäckt fall på hur EU:s blindhet drabbar svaga grupper i samhället är "moms-avgifterna på secondhand-handeln".

Det finns flera nackdelar:

- Secondhand är gåvor som säljs för att ge ett överskott till välgörande ändåmål. Det är alltså inte vinstdrivande. Moms-grejen påverkar såklart mellanskillnaden kraftigt.

- När secondhand blir dyrare minskar efterfrågan och därmed minskar viljan att skänka. Det drabbar alla dom som handlar där, det drabbar miljön eftersom mer kläder kommer att kastas och det blir mer slit och släng.

Att snubbar i Bryssel ska sitta och bestämma sånt här i Sverige känns bara som ytterligare ett tecken på att demokratin övergått i odemokratiskt juristtoppstyre (vi har inte valt dem som stiftade den här lagen). Kom gärna med en annan åsikt i frågan.

Thursday, January 22, 2009

Interndemokratin i junilistan, kd och så vidare...

Det verkar som interndemokrati inte är något som tillämpas i alla partier.
Det har varit stora stormar kring Kd som gick den hårda vägen och körde över hela den egna rörelsen genom att plocka bort den populäraste kandidaten, Sacredus från listan.

Nu är det nästa interndemokratiska debackel. Junilistans ena partiledare, Annika Eriksson hoppar av pga den svaga interna demokratin. Enligt henne själv.

Idag har pr-konsulter och politiska strategier på något sätt slagit krokben på sig själv. I sin strävan att verka nya och inte läcka några åsikter som inte går i linje med partiets ledning så täpper man till allt och alla möjligheter för medlemmarna att säga sitt. Jag tror att det kommer få allvarliga följder på dessa partiers medlemsantal och kampviljan att synas på gator och torg i valrörelsen som närmar sig.

Marita Strand, Västra Götaland, välkomnar Annika Eriksson till Fi.

Monday, January 19, 2009

Feministiskt initiativ - IS BACK!

EU-valet ingen känner till...

Ingen, eller bara 30 % vet att det är EU-val i år. Det känns som ingen. Om mindre än fem månader skickar svenska folket ett tjugo-tal människor att representera oss. Men 7 av 10 vet inte om det. (DN-debatt idag)

Jag är inte förvånad.

Jag är dock mycket oroad för vart demokratin håller på att ta vägen.

Lissabonfördraget har riksdagen sagt ja till. Det betyder att mer och mer makt läggs i Bryssel. Men det vet ingen om eftersom media lagt locket på. Ingen vet heller om att det går att påverka där borta, långt långt där borta (känns det som att alla tänker)...

Vi ställer i alla fall upp med stora förhoppningar och satsningar i detta EU-val, jes jes. Våra eminenta förslag på kandidater kan ni läsa om på Veronica Svärds blogg.

Sunday, January 18, 2009

Youtuba lite - Fredde R i finanskrisen.

Gröning: "Det behövs nya partier i riksdagen!"

Go morgon världen(P1) har varje vecka en panel där Lotta Gröning från Aftonbladet brukar delta.

Hon efterfrågar fler partier i riksdagen (och då inte Sd). Hon är trött på att det bara diskuteras procent-nivåer på en byråkratisk nivå. Det diskuteras utan att prata om de stora frågorna, hur folk har det och hur partierna skulle vilja att folk hade det. Det är stelt och tråkigt för en liten skara insatta. Lotta Gröning lider av debatterna.

Lotta, det finns andra partier - Börja ta upp dem på din tidning på ett schysst sätt så kanske det inte tar så långt tid.

Saturday, January 17, 2009

"Ni kommer hit och vill inte skaka hand"

Nu finns Carl Hamiltons utspel i Halal-tv på youtube.

Hamilton: "Du får börja skaka hand"

Det bestämmer jag.

Hamilton: "Nej, tyvärr inte."

Han fortsätter:
"Han ska skaka hand i Sverige, klarar han inte det får han bo i en jordhåla och leva som en erimit."

"Det handlar om hur vi svenskar vill leva"

"Problemet är att ni kommer hit och inte vill skaka hand"

Insikter från en bok jag läst; Sd och att alla låter likadant.

Boken "OM DET POLITISKA" tar upp något som är högst aktuellt, nämligen att vi börjar tro att vi går mot ett konsensus, alltså ett system där vi i stort sett håller med varandra i det mesta. Detta är en myt eftersom konflitker alltid kommer att finnas i ett samhälle, det gäller att hitta legitima forum och former för dessa konflitker.
Några saker som författaren Chantal Mouffe tar upp:

1) Motståndaremodellen och ett "vi" och "de"
Grunden i ett demokratiskt samhälle är att man löser konflikter i parlament istället för med våld eller andra hårda metoder. Man legitimerar fienden till att istället vara motståndare som har andra åsikter om hur t ex fördelningen av resurser ska se ut. Olika partier representerar olika åsikter och grupper. Det finns alltid ett vi och ett dom.

2) Konsensusträsket, "vi tycker ungefär lika" - expertstyre.
Idag styrs samhället av experter i större grad. Vi ser det ofta inte längre som politik. Höger och vänster blir mitten och ena valet till det andra har de tagit varandras förslag. Det är svårt att se vilken skillnaden blir. Vi tror att den västerländska demokratimodellen är den enda rätta och att om alla bara blir demokratier som Europeiska länder så kommer vi nå en global konsensus. Problemet är såklart som författaren påpekar att hela detta ressonemanget utgår ifrån att det inte finns konfliker mellan grupper när det gäller t ex fördelningspolitiken i samhället. Maktperspektivet är helt gömt i detta.

3)Rätt eller fel, fundamentalist eller demokrat.
Etablissemanget i parlamenten som utifrån tycker mer och mer lika och som alla stödjer nuvarande sätt att organisera samhället får ett tolkningsföreträde. De som inte håller med är inte längre motståndare utan fiender. "Fundamentalister" och "extremister" är ett nytt mode-ord som används för att skyffla undan motsatta åsikter utan att behöva svara. Högerpopulister har enligt författaren varit duktiga på att skapa det där "vi:et" mot etablissemanget. Ju mer konsensus det blir i parlamenten och desto mindre legitima motståndare och tydliga skillnader vi får, desto mer gynnar de högerpopulister. Gränsen för vad du får tycka är idag snäv. Att göra om åsikter till moraliska uppfattningar, rätt och fel, är ett stort hot mot demokratin eftersom det avlegitimerar många åsikter, menar Chantal Mouffe.

4)SD och högerpartierna i Europa - kontra de stora partierna.
Författaren menar att man gjorde ett misstag från början. Man tog in moralen - de "goda demokraterna" och de "onda högerextrema". När de etablerade partierna lägger gränsen mellan vi och de till högerkrafterna och du som medborgare tycker att nuvarande politik är skit. Vilka alternativ har du då? När vänstern inte längre finns som motkraft mot dagens nyliberala sätt att styra på.

5) Författaren menar att socialdemokratins sväng mot mitten
är ett stort klavertramp inte bara för rörelsen utan också för hela det demokratiska fenomenet. De legitima åsikterna blir väldigt få och alternativen blir väldigt snarlika. Det betyder inte att konflikerna i samhället är slut eller har försvunnit, de är undantryckta och kommer ut i en annan tappning. Den högerpopulistiska.

Jag kommer att få anledning att återkomma till boken vid fler tillfällen. Jag ska i alla fall dra ner markant på att använda ordet fundamentalist, extremist och traditionalist eftersom det är ett härskande ord för att marginalisera åsikter och därmed motverka demokratin.

Bevakning på hög nivå - Västra Götaland i bloggsfären.

FiaVG har startat en blogg. Det är en rivstart med många analyser från Bl a Marita Strand och Carolina Pederssen. Rutinerade fior och feministaktivister sedan många år.

Ett varmt välkommet bidrag och ett tillskott i Fi-bloggosfären! Jag direkt länkar här nere till höger.

Som ni ser har min blogg fått en liten uppfräschning med levande länkar till andra bloggar samt en mer blandad länkning under "heta bloggar". Ger en bättre översikt vad som är pågång i bloggpolitiksfären.

Öppet brev till riksdagens EU-nämnd; PMOI och demokrati.

Jag, Kirsti Kolthoff, Gudrun Schyman och Stina Sundberg skickade i torsdags detta brevet till riksdagens EU-nämnd inför deras möte med regeringen, måtte dom fundera en extra gång.

Nu har även Europaparlamentet vaknat och fördömer listningen. Måtte dom fundera en extra gång.

Ung Pirat får 1,3 miljoner. Unga feminister då?

Hej,

Stefan Flod, ordförande i Ung Pirat är superglad, det är bara att gratulera. 1,3 miljoner att sätta sprätt på. Det räcker till flera arvoderade, vilket såklart är en stor skillnad. Idag sker i stort sett allt arbete på ideell basis såväl i pp som i Fi.

Ung Pirat är en ny ungdomsrörelse, en folkrörelse, med cirka 800 18 åringar t ex, nästan lika många 19 åringar. Förbundet har cirka 5000 medlemmar.

Medlemsavgiften är gratis. Med några enkla knapptryck på hemsidan blir man medlem. Ung Pirat har bara två andra ungdomsförbund som är större. UP ligger i spetsen för hur internet kan användas. Bloggbävningen kring FRA är deras och pp:s grej.

Det har till och från diskuterats att starta ett "unga feminister" bland unga fior. Idag har de unga fior som är aktiva relativt stora uppdrag i Fi vilket gör att det skulle bli svårt. En annan anledning är att det relativt sett är få unga, med tanke på den höga medlemsavgiften som jag tidigare skrivit om så är det förklarligt.

På kongressen går det att göra om!

Friday, January 16, 2009

Är det någon som vet så är det Tiina Rosenberg

Det pågår en bloggbävning mot Liza Marklund. Boken "gömda" påstods vara "en sann historia" men är i själva verket "baserad på en sann historia". Drevet rasar och har lämnat sakfrågan för länge sedan.

Nu är det inte det som är frågan utan drevet, mobbningen och sänkningarna av Liza Marklund. Tiina Rosenberg som gått igenom Sveriges näst längsta mediedrev i historien vet vad hon pratar om, hon skriver:

"Det är ett klassikt dramaturgiskt mönster och fungerar alltid. Det märkliga är att de som driver på personattacker inte ser det själva. Att försöka tillintetgöra någon, i synnerhet om det handlar om en framgångsrik och populär kvinna, kräver inga större ansträngningar. Mobbning fungerar i stort sett alltid. Det är primitivt och direkt motbjudande att behöva se. Diskutera gärna litteratur, författarens ansvar, men lämna Liza Marklund i fred."

Det blir som en saga, en ond och en god. Liza har gjort fel i källhänvisningar vilket påverkat enskilda mycket negativt, men mordhot och diskvalificering av hela hennes karriär samt allvarliga personpåhopp i media är en helt annan sak. Att stämma upp i påhoppen blir ett tecken på att man tar de godas parti, vi ser det gång på gång. Det drabbar kvinnor hårdare.

Tuesday, January 13, 2009

Medlemmar är viktigare än pengar - pengar kommer med fler medlemmar

Medlemsantalet hänger ihop med ett partis storlek i riksdagsvalet.Ju fler medlemmar desto fler röster. Enkel slutsats. Inför kongressen som är om drygt tre veckor så kommer medlemsavgiftens sänkning diskuteras, jag och flera andra kommer att tala varmt för en rekordsänkning.

Idag har Fi 300kr/år i medlemsavgift. Detta är den högsta siffran bland alla partier. Vad ger det för signal, vilka säger vi oss representera och vilka representerar vi?
Lägst siffra har piratpartiet. 0 kr. Varför ska det kosta något att gå med i en förening?

- Jo, för att vi måste få in pengar, annars har vi inga pengar.

Piratpartiet har idag ungefär 40 000kr/mån i donationer från medlemmar. Det är mer än dubbelt så mycket som Fi har i inkomst från sina medlemmar.

- Men dom är ju över 9000 medlemmar.

Det skulle Feministiskt initiativ kunna vara också, jag är helt säker. Det finns 100 tusentals människor som skulle kunna lägga sin röst på oss(vilket flera opionsundersökningar visat). Känner du någon som är medlem ökar såklart chansen för en röst på det partiet.

Nätverk och medlemmar är viktigare än pengar. Det finns fortfarande tid. Om vi gör drastiska ändringar. Fi fick i senaste valet 0,74 %. Piratpartiet fick 0,63. Idag har piratpartier mer än tio gånger fler medlemmar än Fi. De har fler medlemmar än mp. det är inte svårt att räkna ut att röstunderlaget för pp är betydligt bättre förspänt än för Fi.

Det ska inte behöva kosta att gå med i en folkrörelse. Låt oss inte förlora på strategisk kortsiktighet.

Medlemmar är viktigare än pengar - pengar kommer med fler medlemmar.

Vill du hålla tal?

Ja, okej.

Efter lite övertalning så höll jag idag ett tal utanför riksdagen på mynttorget. Talet innehåll ungefär samma saker som etc-artikeln som publicerades igår om den olagliga terroriststämplingen av Folkets Mujahedin (PMOI).

Det är inspirerande att träffa människor som tar ut hela sin semester för att kämpa för mänskliga rättigheter och få bort terrorstämpeln. Ett flertal av de ca 80 närvarande skulle imorgon åka till Finland för en demonstration i Helsingborg på torsdag. Flera närvarande berättade om pressuppbådet i Finland jämfört med Sverige. Hela Finska presskåren va på plats i december senast då det var demonstration. De hade sett sig själva på flera tv-kanaler på vägen hem med färjan. I Sverige har gänget stått utanför riksdagen i en hel vecka varje dag utan några journalister i närheten. Dom kan inte skylla på att dom inte hittar direkt. Det är nåt skumt med svensk press... otroligt likriktad.

Enligt bestämmelser så ska ministerrådet komma med ett beslut om terroriststämplingen på PMOI i slutet av veckan. Men detta har tydligen dragit över tiden länge förr. Så vi får se.

Det är sjukt att de som stiftar bestämmelser och lagar sedan bryter mot dem så medvetet och frekvent som i detta fallet. Tre gånger röstar du inte fel eller gör ett misstag.

Från koferensen om PMOI och rättssäkerheten.

Tomas Olsson, jurist på Silbersky:

"I PMOI:s fall så har domstolen vid två tillfällen konstaterat att man har brutit mot PMOI:s grundläggande fri- och rättigheter och det gäller ändå en för rättsstaten så fundamental rättighet som rätten att försvara sig. Det här kan man konstatera att det fastställer domstolen i den första domen och det fastställer domstolen i den sista domen."

"Om man då tänker lite logiskt så inser man ju att har rådet, de europeiska gemenskapernas råd, vid det första tillfället fått förklarat för sig att man bröt mot PMOI:s rätt att försvara sig när man införde de här sanktionerna, då gjorde man det ju medvetet inför den andra gången; domstolarna hade ju förklarat redan en gång att man gjort det."

"Att agera på ett sådant sätt från lagstiftarens sida, det skulle ju vara som om riksdagen vände sig mot en enskild medborgare i Sverige och sa: dina tillgångar tar vi, och går du till domstol, ja då tar vi dem igen, och får du rätt i domstolen ja då tar vi dem en gång till. Det är ju en form av laglöshet eller i vart fall en form av brist på respekt för de grundläggande principer som ligger till grund för rättsstaten, en sådan brist på respekt som utgör ett embryo till en totalitär stat."

Mer av vad han sa kan du läsa här.

Gazatalk - Isreal använder "vit fosfor" - krigsförbrytelserbloggen gaza talk.

Monday, January 12, 2009

Artikel i ETC idag; Carl Bildt måste slopa terrorstämplingen av Iranska PMOI

Hej, jes, efter mycket om och men fick jag idag in en artikel på etc.se - det var i sista sekund då det drar ihop sig till omröstning i ministerrådet.

En stor internationell rättsskandal kommer det att kallas, terroriststämplingen av den största oppositionsgruppen i Iran, Folkets mujahedin (PMOI). Carl Bildt kan med ett knapptryck ändra på det, skriver Samuel Kvist, Feministiskt initiativ.

Idag har även fd riksdagsledamöter och en jurist skrivit på svd-brännpunkt.

Dom avslutar debattartikeln med:
Då alla sådana hittills visat sig sakna rättslig grund måste den svenska regeringen genom sin vetorätt vägra fortsatt domstolstrots och kräva att PMOI stryks från listan. Sveriges och EU:s trovärdighet är i fara.

Idag hölls ännu en demonstration och en konferens i stockholm med jurister och Europaparlamentariker från bl a England. Det hade varit kul att gå på! Den politiska kohandeln börjar bli obekväm för Eu-topparna.

Saturday, January 10, 2009

Bilder från dagens jättedemonstration.

Se bilder och filmer ifrån dagens jättedemonstration som jag skrev om tidigare idag. Här är Anna Westers blogg som jag numera länkar till under "heta bloggar" samt Royas blogg som också länkar till, många klipp från demonstrationen på den bloggen också.. Titta och inse hur stort det var!

Jag stod mitt i.

10 000 människor på Sergels torg, grym känsla!

Jag gick på den stora demonstrationen idag! Sergels torg var packat med folk och runt omkring anslöt människor hela tiden. Alla möjliga talare var på plats, bla Per Garthon (ordf palestinagrupperna) och Ardalan Shekarabi (tidigare SSU-ordförande) höll starka och bra tal!

Arragörerna "Palestina solidaritet" gjorde ett kanonjobb och de två "toastmastrarna" va både parsonliga och engagerande. Slagord som "jalla jalla, muren ska falla" och "sluta döda våra barn" ekade över Sergels torg. Huvudbudskapet var att få ledande politiker och makthavare att agera för att stoppa massakern i Gaza. Det är tackvare EU:s och USA:s stöd som Isreal kan göra som de gör. "bojkotta israel"!

Tråkigt att DN och svd inte kan fokusera på det stora under demostrationen utan slår upp några få människors agerande. Tyvärr så bidrar mainstremmedia till att sammankoppla arrangörer och alla som demonstrerade med det vansinniga flaggbrännandet genom att slå upp den nyheten som första för demonstrationen.

Lyssna på vad de 10 000 människorna sa i kör istället!

Jag var på plats från demonstrationens början till slut. Stod mitt i folkmassan och noterade hur arrangören under tal använde mickens makt att lugna de 20-talet fysiskt upprörda. Det var en notis för de 10 000 människor som var där men för reportrarna var det tydligen det bästa sättet att göra nytta för lönen. Nog om det.

Jag blev sjukt rörd av stämningen och det var så starkt att se en sån stor uppslutning, speciell känsla att stå med så många människor omkring sig. Stor blandning av människor, med ursprung från alla världsdelar, alla religioner, många barnvagnar och barnfamiljer, gamla och unga, vita och svarta. Det var hela världens rop om fred och ett slut på massakern och övergreppen i Gaza!

Tuesday, January 6, 2009

Pressmeddelande: Bildt kan iscensätta rättsskandal

- Det är en rättskandal och ett hån mot mänskliga rättigheter och Carl Bildt kan förändra med ett knapptryck, säger Stina Sundberg, talesperson för feministiskt initaitiv, angående EU:s olagliga terroriststämpling av den Iranska oppositionsgruppen, "Folkets Mujahedin".

Imorgon torsdag hålls en demostration i Stockholm för att uppmärksamma och påverka ett borttagande av den olagliga terroriststämplingen av den iranska oppositionsgruppen "Folkets Mujahedin". Feministiskt initaitiv ser allvarligt på att EU:s ministerråd flera gånger senaste åren har blundat för EG-domstolens domar; att Folkets Mujahedin inte är terrorister. Trots domstolsbesluten är listningen kvar. I mitten av Januari kommer en ny omröstning och det räcker med en röst emot för att avskriva oppositionsgruppen från terroristlistan.

- Jag utgår ifrån att Carl Bildt nu lägger in sitt veto och öppnar för den starka oppositionen som finns mot det snart 30 år långa diktatorsstyret av Mullorna i Iran, säger Stina Sundberg Talesperson i Feministiskt initiativ.

Under hösten har flera avrättningar uppmärksammats i Iran. Homosexuella har avrättats genom hängning p g a sin sexuella läggning. Kvinnor stenas till döds för att de inte täcker sitt hår med slöja. Utbildningsgraden i landet har stadigt sjunkit och kvinnors lägre ställning är inskriven på en rad områden i lagen. Människorättskämpen och Nobels Fredspristagare Shirin Ebadis verkar sedan många år i Teheran, Iran huvudstad. Hennes kontor har nyligen stängts av Iranska myndigheter med anklagelser om att hon verkar som ett politiskt parti utan tillstånd.

- EU ställer inte bara förhoppningar om ett demokratiskt Iran i skuggan utan detta är också ett bevis på att EU förhandlar om sina egna rättsprinciper och kör över domstolsbeslut för att kohandla med en totalitär regim. Det är en rättsskandal. Jag utgår ifrån att Carl Bildt går från ord om demokrati till handling och röstar enligt EG-domstolens beslut, avslutar Stina Sundberg.

Demostration på Lördag emot Massakern i Gaza!

hej,

Jag är inte den som brukar kila på demostrationer tyvärr. Men på Lördag blir det av!
Under Parollen: Stoppa massakern i Gaza - Bryt blockaden!

Lördagen den 10 januari kl 13.00 på plattan i sthlm med avtåg mot Israeliska Ambassaden.

Hoppas vi ses!

Monday, January 5, 2009

Den olagliga Terroriststämplingen kan liknas vid en galen fängelsevakt - Carl Bildt

Ett urklipp ur en artikel som jag jobbar på för publicering i en tidning:

Tänk dig en situation där du döms till fängelse för ett påstått brott. En domstol slår sedan fast att du är helt oskyldig och fri att gå. Problemet är att fängelsevakten inte öppnar dörren eftersom hon eller han inte gillar domstolens beslut. Tänk dig att domstolen kommer fram till samma sak igen. Men fängelsevakten bryter mot lagen och håller dig inlåst ändå. Detta är otänkbart men det sker faktiskt i en annan skepnad. Fängelsevakten är Carl Bildt som tillsammans EU´s ministerråd vägrar ta bort terroriststämpeln på den Iranska oppositionsgruppen "Folkets Mujahedin"(PMOI).

EG-domstolen har i tre olika domar sedan 2006 slagit fast att det inte finns några bevis för att PMOI är terrorister. Ändå finns de kvar på EU:s lista över terroristorganisationer med allt vad det innebär. Carl Bildt kan med vetorätt gå emot stämplingen men har inte gjort det än. I mitten av januari får han en ny chans.

När en fängelsevakt inte öppnar dörren för en oskyldigt dömd får hon eller han sparken och blir dömd för olaga frihetsberövande. När Carl Bildt tillsammans med sina EU-kollegor låser in den största oppositionsgruppen i ett land blir det i bästa fall en notis i tidningen. Det är dags att Carl Bildt förklarar sina beslut och funderar på varför EG-domstolen skickat notan för domstolskostaderna till EU:s Ministerråd.

"Svartskallar" på valbar plats inför EU-valet?

Kurdu Baksi skriver i Aftonbladet att inget parti har "svartskallar" på valbar plats till EU-parlamentet. Med tanke på retoriken från flera partier är det såklart alarmerande när det sägs en sak men sker en annan sak.

Detta är en fråga som kommer att diskuteras på Fi-kongressen om en månad också. Jag är orolig för att det kommer att bli samma grej. Inga "Svartskallar" på valbar plats.

Jag har inte hört de andra partiernas kommentarer men vi kan inte säga som gubbar i mansdominerade styrelser; "De fanns ingen som ville" och sen lämna frågan.(appropå att kvinnor ofta saknas eller är i minoritet).

Jag tror de viktigaste är att vi rycker upp oss och tar fram en konkret handlingsplan för att komma åt problemet. Diskriminering finns i alla föreningar.

Sunday, January 4, 2009

Om jag bodde i mellanöstern skulle jag hata "demokrati"

Det talas om folkmord i Gazaremsan. Bit för bit plockas människors värdighet ner. Sista åren har Gaza stängts igen och ingenting har kunnat komma in eller ut. El är lyx, likaså sjukvård. Rent vatten är heller ingen självklarhet. Frustrationen var total redan långt innan Israel gick in och bombade. Nu pratas det om folkmord. Andreas Malm skriver på Newsmill.se och går systematiskt igenom argumenten för dem som försvarar invastionen/folkmordet. Ger ett nödvändigt perspektiv på vad som håller på att hända.

Jag skulle vilja problematisera demokrati. Demokrati är bra för människor som lever i den demokrati. Ledare vill ha röster helt enkelt. Men en demokrati har inget samvete precis lika lite som ett företag som släpper ut gifter i vattendrag på andra sidan jorden.

Demokratin Israel stöds av världens mäktigaste demokrati och stänger gränser, bojkottar och bombar ett demokratiskt folkvalt styre i Gaza. Väst har Hamas på sin terrorlista och vill inte prata med dem.

Demokratin USA har lyckats döda flera hundra tusen Irakier och vill införa demokrati med husarrester och tiotusentals män i fängelse under tortyr. Totalt förtyck av ett folk i mellanöstern. Läs boken "en desertörs bekännelser" som är en berättelse av en amerikansk soldat. Han berättar om hur amerikanska armén dagligen dödade och fängslade helt oskyldiga irakiska män med ordern att de var terrorister. Han kom fram till att det var han som var i någon annans land och var terroristen själv.

EU (är ingen demokrati men består av demokratier) stämplar den iranska oppositionsgruppen "Folkets Mujahedin" som terrorister trots att deras egen domstol(EG-domstolen) säger att de inte är terrorister. Detta för att kohandla med Iran så att Iran inte lägger sig i så mycket i Israel och förser väst med olja. Folkets Mujahedin vill ha ett sekulariserat och demokratiskt Iran men EU tänker mer på affärer än demokrati. De som vill införa demokrati stöds alltså inte utan är terrorister i EU:s ögon. EU bryter till och med mot domstolsbeslut för att upprätthålla denna paradox.

Bodde jag i Mellanöstern skulle jag ha stora problem med att se det positiva med demokrati med tanke på hur demokratier beter sig.

Röstar jag på det folkvalda styret Hamas accepteras det inte, då är jag terroriststödjare. Vill jag ha demokrati i Iran och går med i Folkets Mujahedin för att störta den fundamentalistiska regimen där så är jag enligt EU terroriststödjare och har jag problem med att hundratusentals människor dödats av USA-invationen i Irak så är jag demokratimotståndare. Som Mellanösterbo skulle jag nog snart börja hata demokrati eftersom det inte verkar föra något gott med sig.

Väst och USA som bestämmer vad ord betyder och när de betyder det skulle jag inte lita på en sekund. De kan ju inte direkt bestämma sig för vad demokrati är och hur det skulle vara.

Demokratier har helt enkelt inget samvete utanför sina gränser och går över lik(folkmord) för att få sin vilja igenom.

Friday, January 2, 2009

Årskrönikör wannebe, 2008 blev ett....

Bloggosfären årssammanfattar.. så även här.

Jag har flyttat fem gånger under året. Från studier, via examen till jobb. Ett kliv med många nya insikter och erfarenheter. Flytta kan va himla nyttigt!

Fi gick från folkbildningsrörelse till parti igen. För sista gången!!!!
Europavalrörelsen inleddes med stora förhoppningar.
Året kommer inte att gå till historien som något stort feministiskt år. Ett riktigt mellanår skulle jag säga.

2008 kommer gå till historien som ett år då demokratin i Sverige tog ett rekordsteg bakåt. FRA-lagen men framförallt riksdagens ja till Lissabon-fördraget med ökad makt till den ovalda eliten i Bryssel kommer sätta sin spår för evigt i svensk politik. Detta pratas det inte om i några årskrönikor än...

I Fi blev 2008 året då retorikarbetet kom igång på riktigt genom retorikgruppens arbete med bland annat "kommunikationshelgen" i februari och skrivarverkstäder under året.

2008 blev rekordåret för nedbromsningen av ekonomin och 2009 blir rekordåret med konsekvenserna av nedbromsningen. Jag tror att den ekonomiska krisen är precis vad samhället behöver (med all respekt för den ökande skaran arbetslösa). Vi behöver göra om och göra rätt. Vi behöver ifrågasätta och styra in industrin på nya vägar. Perfekt läge nu!! Inte minst för en feministisk analys och stöt inför EU-valet.

2008 är ett år som kommer att minnas på många sätt.

2009 - ett år att se fram emot!

Om en månad är det kongress, just nu känns det som ett mkt viktigt vägskäl för Fi. Om fem månader är det EU-val. En indikator på hur den feministiska andan ligger i landet.

Till kongressen:
Jag med flera har lagt en motion där vi föreslår drastiska sänkningar av medlemsavgiften. Att ha 300kr/året som nu gör att vi stöter bort många potentiella medlemmar och kontakter för att inte minst hjälpa till med valsedelsarbetet.

Vi är också ett gäng som lagt en motion om att Fi tydligare ska skriva in i stadgarna att vi är ett parti så det inte kan bli ett flackande som förra gången då vi beslutade att folkbilda i ett år innan vi ställde upp i val. Vi fick lite pengar men blev av med hela draget kring Fi. Många tror än idag att vi har lagt ner. Såklart inget bra att flacka hit och dit, därför ska vi inte möjliggöra sådana manövrar igen tänker jag. Nu känns det lite som "vad va det vi sa".

Jag ser fram emot ett politiskt 2009 med många timmar vid datorn och debattforum. Hoppas få in lite debattartiklar och bidra på alla möjliga sätt till valframgång i juni - hur som helst kommer det bli grymt spännande!!