Sunday, April 26, 2009

Pär Ström och Camilla Lindberg får svar på tal.

Pär ström och Camilla Lindberg menar att feminismen inte jobbar för jämställdhet och att feminismen driver fram manshat. Det är nog många som häpnat och haft svårt att besvara det eftersom det ligger så långt bort ifrån hela diskussionen.

Två bra svar från Gustav Almestad och Gudrun Schyman finns på Afonbladet.

Gustav Almestad, feminist och debattör:

Den verkliga fejden ligger inte i frågan om feminister hatar män eller inte, utan i vad vi menar och vill med jämställdhet. Det är alltså ingalunda självklart. Ja, för Pär Ström och Camilla Lindberg kommer det väl räcka med att hålla fast vid att individen står pall för omvärldens attityder, men bara genom att tillskriva feminister inflytande på hur vi ser på män torde de ha motargumenterat det bra själva.

No comments: