Tuesday, April 7, 2009

Schyman: "Förstagångsväljarna är svikna inför EU-valet"!

Idag Skriver Gudrun Schyman mycket klargörande vilket svek medias och skolornas tystnad omkring EU-valet är för den ungdomsgeneration som för första gången får rösta i ett allmänt val. Över en halv miljon människor ska för första gången få gå och rösta, hur många kommer att göra det? Det är en pinsam tystnad i media inför denna demokratiska dipp. Lever vi i en fungerande demokrati när bara en fjädedel av unga röstade i förra EU-valet? Sverige framhävs ofta som ett bra demokratiskt exempel. Visst ekar det tomt?

Om två månader är det Eu-val, rösta på Feministiskt initiativ!

No comments: