Monday, July 6, 2009

FI:s stora utmaningar inför året som kommer

Almedalsveckan är slut och nu kommer allt fokus ligga på 2010 års val. FI är stärkta av valframgången men samtidigt finns det stora utmaningar att titta på. I början av september kommer vi att ha en uppstarthelg för att formera organisationen inför valrörelsen.

Några av de tuffaste utmaningarna:

- Bredda partiet
Idag är Gudrun Schyman allt när det gäller den mediala uppmärksamheten för FI. Hon är världens bästa på att ta media och har maxat möjligheterna att synas. För ett riksdagsval är det viktigt att fler finns som kan komma fram och ta sig fram i media för att ge en mer bred bild av partiet. Vi har ett år på oss. Dags att börja! Med den valberedningen vi har idag är jag inte orolig för att det kommer gå bra att ta fram kandidater till riksdagen men det kommer nog att krävas mkt även från nationella styrelsen för att pusha frågan.

- Ställa upp i kommunvalen.
FI har idag inga förtroendevalda i kommunfullmäktige. Efter valet måste vi ha det. Det finns ett stort stöd i storstäderna så möjligheten finns absolut. Det handlar om att få igång kommunorganisationen. FI är fortfarande nationellt fokuserade på gott och ont.

- "Unga feminister"
Många ungdomar hör av sig till FI och vill vara med i ungdomsförbundet. Vi har tyvärr inget sådant ännu. För att kunna fånga upp ungdomar i skolåldern krävs någon typ av gruppering för unga. Det är dags att hitta en form för ungdomsverksamheten.

Dessa frågor ser jag som centrala utmaningar för FI närmsta året. Lyckas vi kommer det gå fantastiskt bra i valet 2010. Nu gäller det!

No comments: