Tuesday, August 5, 2008

Integrationspolitiken... och Sd

Sverigedemokraterna diskuteras ständigt. Det som diskuteras är;

- Ska man ta debatten eller ej.
- Ska man sammarbeta eller ej.
- Vilka är väljarna, besvikna människor som vill skylla allt på invandrarna.

Det handlar alltså om det politiska spelet. Inte om politik. Inte om frågorna. Ingen vågar prata om integrationsfrågorna eftersom det kan riskera rasiststämpel från de vita segregerade stockholmscity-skribenterna på DN och svenskan.

Jag har hört flera tragiska fall där människor nyanlända till Sverige ska sätta igång och leva men hindras av det snåriga systemet vi har. De får inte jobba - de måste gå på vissa kurser för att få ett visst bidrag(trots att de t om kan ha ett jobb redan så får de inte ta det).

Jag har med små undantag alltid bott i mångkulturella områden. Det finns självklart vissa problem kopplat till det när det gäller språkförbistringar och isoleringsrisk med segregation som följd. Segregation är något som främst infödda svenskar håller på med när de flyttar från områden där det bor (ofta) andra generationens invandrare.

Varför pratar inte rikspolitiker om hur den katastrofala bostadsmarknaden med enkla politiska grepp skulle kunna förändra det. Varför pratar inte politiker om hur arbetsmarknadslösningar och ändringar i inslussningen av människor i Sverige skulle kunna bli en win-win för alla inblandade. Istället pratas det OM Sverigedemokraterna. De får ännu mer uppmärksamhet. Jag skulle säga att Sd delvis är stora pga av att det finns ett problem kring hur Sveriges integrationspolitik och solidaritetspolitik förs. De enda som kommer med förslag är oftast Sd vilka förslag vi redan kan medan andra partier(bortsett från fp som delvis hakar på) inte vill prata om nya förslag. Osmart. Kom med egna förslag som inte bygger på att stänga gränserna, utan tvärtom - göra Sverige till ett undantag i Europa.

I den sensaste opionsundersökningen som visserligen inte är statistiskt säker går Sd om C och Kd. Kd som anfaller Sd hela tiden nu när de inser att de slåss om samma väljare. Konservativa ideer. Kd lindansar på 4 %.

1 comment:

Anonymous said...

Det är inte lätt att komma med bra förslag för hur det mångkulturella samället skall fungera bättre. Exempel på mångkulturella samhällen är Rwanda, Sudan, Kosovo, Palestina, Libanon, Bergsjön, Kongo, Ache osv. Jag tror att de politiskt korrekta förstår att mångkulturen inte fungerar (det är ju bara att se på facit) men att man av egennyttiga streberskäl ändå försvarar den. När man inte tror på det man förespråkar är det givetvis svårt att finna bra politiska lösningar. Initiativet hamnar då på den part som besitter den politiska övertygelsen och är i samklang med grundläggande realiteter.