Tuesday, August 5, 2008

Vilka är terroristerna, och vilken är vår bild av dem?

Grön Ungdoms, Karolina Hagegård skriver

"År 2006 utfördes 498 terrårdåd i Europa. 283 av dem, 57%, utfördes av korsikanska separatister på korsika. Baskiska separatister, ETA, utförde 136 st, 27%. Av återstående 16% utfördes majoriteten av vänsterextremister och anarkister, några har inte identifierats, och 1 utfördes av islamister."

Läs hela här. Tydliga källor finns i slutet av artikeln.

Hagegård lyfter upp det absurda rapporten om terrorhot i EU visar - att bilden av terroristen inte stämmer med verkligheten. Logiken som hon lyfter fram är att attentat oftast utförs av grupper av människor som tryckts undan av en statsmakt. Det kan handla om mark och andra rättigheter som tagits ifrån dem.

Hon frågar slutligen om vi inte borde förebygga att samerna ska bilda terrorgerilla och införa de FN-konventioner som Sverige säger nej till och därmed undanhåller samerna rättigheter.

Intressant artikel helt enkelt.