Saturday, October 4, 2008

Retorik - vägen till seger!

Idag har jag och Frida hållt en retorikutbildning i Uppsala hela dan. Det va inspirerande och kul! Vi pratade om;

Retorik - En lektion i grunderna - konsten att övertyga.
Vad som ska vara med i argumentation som går hem, och vilka laddningar ord som vi använder har.
Vi fortsatte med skrivarverkstad där deltagarna själva fick skriva debattartiklar med hjälp av de verktyg vi hade tagit fram på förmiddan. Det är svårt att skriva på beställning, skrivkramp blire. Men det blev en hel del bra grejer faktiskt.
Sen avsluta vid med lite mediastrategi och tips för mediaplan närmsta halvåret. En heldel hands on vilket är kul.

Det kändes som det blev en peppdag och en dag att komma igång på. Jag hoppas på uppföljning. Vi kommer utveckla konceptet och hoppas hålla fler utbildningar framöver. :)

No comments: