Saturday, December 8, 2007

Hägglund - lyssna på egna leden - värna individer så värnar du familjen!

"Valfrihet åt familjen" och "värna kärnfamiljen" säger Göran Hägglund(kd). Han driver 2008 igenom vårdnadsbidraget – "kvinnofälla" eller "hemmafrubidraget" även kallat. Kd:s ledare får inte bara en rynkad panna från de andra partierna i alliansen och alla andra partier utan också från egna tunga led –vem värnar Göran Hägglund om?

I en intervju i Svd den 19 november säger Kd:s kvinnoförbundsordförande, Désirée Pethrus Engström, att hon hellre hade sett en kvoterad föräldrapeng för familjen, alltså 50-50. Kd:s egna kvinnoförbundsordförande går alltså emot Hägglund! Eller Hägglund går emot henne. Hon hänvisar till forskning som visar att familjer håller ihop bättre där pappan och mamman tar ut jämn föräldrapeng. I hetropar där mamman tar ut det mesta och pappan är på jobbet och förlorar värdefull tid med sitt barn bryts det upp i större utsträckning. Hon sätter därmed fingret på att Göran Hägglunds "Valfrihet åt familjen"(läs: pappa jobbar, mamma är hemma) och "värna kärnfamiljen" inte går ihop utan säger emot varandra. Lyssna på de egna leden Göran Hägglund! Ett tips och mer logisk slagord borde vara; "Frihet för individen värnar familjen!" – Släpp fram feministiska initiativ!

No comments: