Tuesday, January 8, 2008

C-uppsatsen typ hemma!

Så var den inskickad till opponeringen! 44 sidor uppsats, så skööööönt! Höstens projekt liksom.

killars fysiska kontakt vrids och vänds på. Återkommer för den som vill läsa sen.

Hej hopp!

1 comment:

Anonymous said...

GO Samuel!!
Skulle jättegärna läsa din uppsatts.....
Bonne année, förresten.