Tuesday, March 25, 2008

kungamordet är ett exempel på olika men ändå samma förtryck av kvinnor

Idag skriver Gudrun Schyman i Expressen. Hon sågar Fp:s "vi och dom"-retorik med hintar till invandrafientliga strömmar och visar på hur mäns våld mot kvinnor kan se olika ut men ändå vara samma förtryck. läs här

Kungamordet - en serie som många verkar ha följt. Flera vänner och bekanta som tagit upp den serien med mig och pratat om det. "så verkligt", "så hemskt", "så nära", och "var som helst".

Som bekant så finns mäns våld mot kvinnor i olika skepnader, i alla samhällsnivåer och i alla delar av världen. Serien sätter fingret på detta och det känns som att fler också får klart för sig hur normaliseringen av våldet kan se ut.

Det känns som det är mkt sånt här på gång nu, en återhämtning efter backlashen för tre år sedna, det är inte längre tabu att prata om mäns våld och temat är ständigt uppe i medier och litteratur. När når det beslutsfattarna?

2 comments:

Anonymous said...

"Men finns det någon undersökning som visar att skolans, speciellt sex- och samlevnadsundervisningens, samtal om jämställdhet är bättre än de samtal om jämställdhet som förs hemma vid en del köksbord hos invandrade personer?"

skriver Schyman.

Ja, det var en riktig pungspark på svenska skolsystemet som i många år kämpat för att lära (dvs. fostra) barnen i jämställdhet. När till och med feministerna säger att det inte finns något som tyder på att det skulle inte föräldrarna lika gärna kunna ta hand om. Lika med sexundervisningen. Lika med sexundervisningen som föräldrarna då skulle klara lika bra.

Eller så har vi kvar kraven på skolan att fostra i jämställdhet, och även om Schyman konstaterar att det inte har någon effekt (eftersom man är lika lite jämställd efter genomgången svensk skola som, låt säga, afghansk, somalisk eller sudanesisk skola, tydligen). Och att slopa sexundervisningen i skolan för att föräldrarna skulle klara det lika bra är jag också skeptisk till.

Men som sagt, det var en pungspark mot svenska skolsystemet som visste var den tog.

Vad säger du, Samuel, som är lärare? Ska svenska skolan fortsätta undervisa i sexkunskap? Ska skolan fortsätta ha jämställdhet som mål, eller ska vi säga som Schyman att det finns inget som visar att inte föräldrarna klarar det där lika bra?

Samuel said...

Hon syftar på att ingen specifik grupp i samhället är bättre än någon annan tolkar jag det som. Men visst kan det ses som ett underkännande av undervisningen i sex och samlevnad.

Jag tycker absolut att sex och samlevnad ska undervisas i. Men den är kraftigt undermålig. Håller med. det behövs förstärkning på området som så mkt annat i skolan.

Sex och samlevnads undervisningen är en bra grej!