Friday, March 21, 2008

Påskhelg och sex och samlevnad..

Hej, påskhelg, tre dar med släkt.

Jag är så peppad, har beställt en drös böcker för att nästa vecka förbereda lektioner i sex och samlevnad. Ett fundament i planeringen är stjärnan Sandra Dalhén. Har beställt hennes två böcker; "Hetero" och "sex med mera". Det sägs att om det är något ämne som klasser brukar vara lugna och fokuserade på så är det under dessa timmar. Flera polare har avundsjukt påtalat att de också vill bli lärare bara för att få undervisa i sex och samlevnad.

"känn pressen"

Nu ska jag inte tänka på den mer idag.