Wednesday, March 26, 2008

USA-andan smittar av sig på Sverige..

HEj, jag har sista dagarna börjat prata om hur utvecklingen i USA går allt mer från demkrati till något som kan liknas vid diktatur...
Hårda ord men idag stärks bilden av hur också Sverige verkar tappa demokratiskt initiativ - Pierre Shori skriver på Brännpunkt:

"Förklaringen verkar vara att Sveriges ­regering och myndigheter har anammat Washingtons propaganda. Presidenten hävdar att det inte råder inbördeskrig i Irak och att upprorsmakarna går mot neder­lag. I Sverige påstår myndigheterna att det inte råder väpnad konflikt och att ”situationen i Irak utvecklas kontinuerligt”."

Han förklarar hur Sverige kan ha mage att slänga ut irakiska flyktingar ur Sverige undertiden som det pågår krig i Irak. Så pinsamt att jag inte vet vad!

Läs hela artikeln. Han sätter fingret på flera viktiga bitar som västvärlden helt tappat sig i och bara följer med USA i hasorna.

No comments: