Wednesday, December 3, 2008

Skrivit artikel om att agera och inte bara snacka feminism

Yelah är en vänstersajt som har en TEMA-debatt om Machovänstern.
Följande bidrag från mig;

Feministgrejen blir lätt bara teorisnack. Killar som snackar. Jag känner igen mig. Som tidigare debattörer varit inne på. Men vad händer sen? I praktiken? Min Fråga gäller det snedvridna talarutrymmet mellan tjejer och killar inom den utomparlamentariska vänsterrörelsen. Jag tänker bli konkret och ta ett självupplevt exempel om att förändring kan funka, även på snackiga killar. Vi delade på tiden och gav oss inte förrän vi lyckades! Det kan låta styrt men tvärtom öppnade det upp för båda könen.

Läs vidare

No comments: