Thursday, December 18, 2008

Schyman: sänk i stället för sparka!

"Varför sparka ut arbetskraft, sänk istället arbetstiden så att fler kan behålla jobben och hälsan. Det skulle spara pengar både för människor och för staten, säger Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ."

Varsel duggar tätt och januari väntas bli den värsta månaden i bilindutrins historia. Volvo och Saab varslar och underleverantörerna väntar en hård vinter. Feministiskt initiativ ställer sig skeptisk till att staten ska köpa upp bilföretag men ser istället sänkt arbetstid som en väg.

- Att hålla fast vid arbetslinjen, som regeringen säger vilja, vore nu att sänka arbetstiden. Vi skulle på köpet få en efterlängtad jämställdhetsreform eftersom indutriarbetare, där majoriteten är män, skulle få mer tid för familj och hem.

Idag är det få politiker som pratar om sänkt arbetstid. För ett halvt sekel sedan gick vi från 48 timmar till 40 timmar per arbetsvecka men sedan dess har tiden legat still. Detta trots att både fack och majoriteten av de politiska partierna, då, när 40 timmar var klart, var helt överens om att arbetstidsförkortningen skulle fortsätta. Målet, 30 timmar per vecka, tyckte man skulle vara uppnått år 2010.

- Det finns en idé om att 40 timmar skulle vara det enda rätta, ändå är det fler och fler som upplever att de inte hinner med livet vid sidan av jobbet. När arbetstiden minskar i landet vore det bättre om vi delade upp den på fler. Fler kvar i jobb. Färre A-kasseutgifter och framförallt fler kvar i god hälsa, utan utbrändhet eller passivitet på grund av arbetslöshet. Det är en långsiktigt hållbar väg, miljövänlig och klimatsmart, avslutar Gudrun Schyman.

2 comments:

Anonymous said...

Fast facken och många arbetstagare har hittills ställt sig negativa till lönesänkningsmodeller för att rädda företagen.

tiarafeministen said...

Att sänka arbetstiden skulle ha många positiva effekter. Frågan är snarare om det hjälper i den nuvarande krisen utan att också sänka lönerna? Och ingen vill ju sänka sin lön...