Tuesday, December 2, 2008

Rakt in i väggen med KG Bergström

KG Bergströms utfrågning av politiker, idag med Ohly och Peter Eriksson är rakt in i väggen för sveriges politiska bana.

Vad vill du göra med si och så hit och dit? smådetaljer diskuteras till höger och vänster. My god!!

Är det det som är politik, var är visionerna!?? Var är de långsiktiga snacket? Hur ska vi ha det i samhället.

Små närsynta detaljer är demokratins död! Vi måste ha en riktning!

Jag tycker KG gör demokratin en björntjänst.

No comments: