Saturday, December 13, 2008

Årets Svensk om Sveriges högre och högre murar.

Läs den intervjun med årets svensk, Anita Dorazio, i ETC, utsedd av Fokus.

Juryns motivering: »Anita Dorazio får priset för sitt uthålliga, engagerade och målmedvetna arbete för flyktingars rättigheter. Genom att starta en hemlig klinik där gömda och papperslösa kan få vård och råd i sjuk- och hälsofrågor har Anita Dorazio bidragit till en drägligare tillvaro för många utsatta flyktingar. Hennes insatser har också satt fokus på den svenska flyktingpolitiken och den fortsatta kampen för människors lika värde i Sverige.«

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.