Tuesday, May 26, 2009

Schyman får rätt, valobeservatörer till Sverige!

Läs här om att kravet införlivats.

No comments: