Friday, May 29, 2009

Schyman: Valsystemet behöver göras om!

Svd publicerade igår en debattartikel där Gudrun Schyman som också har bloggat om det kräver en förändring av valsystemet. Jag sitter i samordningsgruppen för valsedelsdistribution i storstockholm och det känns minst sagt som en nödvändighet med tanke på de rapporter vi får in om oegentligheter i vallokaler när det gäller våra och piratpartiets valsedlar.

3 comments:

Bengt Held said...

Hej!

Man kan ju diskutera om man ska ha en gräns på 1 %för att få valsedlar tryckta och utlagda i alla vallokaler. Men varför sa Schyman aldrig det när hon var ordförande i vänsterpartiet?

Sanningen är politiken ofta fungerar så. Istället för att diskutera principer bekymrar sig politiker bara om såna problem som kan drabba partiet.

Har feministiskt intitiativ beklagat att sd inte fått köpa reklam hos vissa TV-bolag, ja först fick inte heller junilistan det. Man kan har vilka åsikter man vill om både sd och jl, själv ogillar jag starkt sd och sympatiserar inte med jl, men det är en principdebatt.

För om fi menar man ska ha rätt att stänga ute sd från vissa arenor för att man ogillar deras politik kan etablerade partier givetvis använda samma argument mot fi.

Jag menar inte att man helt ska slopa gränsen för skattebetalning av valsedlar, då skulle varje vallokal kanske vara tvungna att ha typ 100 valsedlar i sina vallokaler även från sk skämtpartier. Men varför inte en gräns på 0,1 % istället för 1 % för att få valsedlarna tryckta och distribiuerade i nästa val?

Men partier diskuterar bara problem som drabbar det egna partiet. Och där betet sig etablerade partier och övriga partier som fi, sd, jl eller piratpartiet likadant.

Men handlar politik bara om sånt som gynnar det egna partiet? I den offentliga politiskt retoriken i alla fall så är det principerna som är viktiga. Så bör det vara i praktiken också.

Bengt

vmm said...

För typ ett år sedan var det en grupp folkpartister som föreslog att 4%-spärren skulle höjas till 5% för att minska möjligheterna för SD att komma in i riksdagen. Tyvärr känns debatten om valsystemet något politiserad och många vill ha gränser där det egna partiet gynnas alternativt missgynnar partier som man inte gillar.

Bengt Held said...

vmm

Precis. Alla partier beter sig likadant. Schyman hade väl inte brytt sig om det här om han varit kvar som ordförande för v, där hon blev avsatt eftersom hon fifflat med skatten och skyllt på sin man, snacka om att Schyman frånsäger sig eget ansvar när det passar, då är det bra att skylla på sin man vilket annars hon kallar patriarkalt.

Jag har inget som helst förtroende för demagogen Schyman.

Bengt