Monday, July 16, 2007

"Tänk om man bytte ut alla män"

Jag har inte minst under Almdalen diskuterat ordet "man" som ett ord för "alla"(man borde...). Vissa i Umeås utomparlamentariska rörelse är väldigt inne på att plocka bort ordet ur språket och är grymma på det. Jag försöker göra det när jag umgås med folk som tänker på sånt där. Det händer att jag kollar av hur folk tänker kring sånna ord.

Det finns ett problem här, och det är att det lätt blir elitistiskt, vilket feminismen blir lätt. Att det finns en sanning, allt annat är fel och "orenheten" gör det omöjligt att kämpa på sida vid sida typ.

"Det man vaktar hos sig själv, vaktar man också hos andra" - Eller som jesus skulle ha sagt :) "Flisan i din broders öga är bjälken i ditt eget öga."

Om jag nu bestämmer mig för att tänka bort "man" så kommer jag höra det ordet när folk pratar och inte kunna konsentrera mig på vad personen vill säga vilket känns jobbigt. Men hur är det nu?

I aftonbladet skriver Marina Johanson på debattsidan om klyschan;
Man pratar väl som man pratar, orden spelar inte så stor roll, det är budskapet – inte orden i sig – som är det viktiga!

Hon menar istället att
"Orden i sig är lika viktiga som själva budskapet"

och visst - orden är ju superviktiga, tänk ett tal där det kan räcka med att ett ord kan assosieras till något som talaren verkligen inte vill assosiera till - tex ett ord som "Flyga" vilket är ett vackert frihetsord men som idag nu är befläckat av miljödiskussionen mkt - folk börjar tänka på den hemska miljöförstöringen. - Det kan vara kört - budskapet kan gå förlorat. Ok, det var en parentes. Men ett ord som "man" som finns överallt i språket, hur påvekar det oss? I vissa länder så pratar man inte i ord som "man" - är de länderna mindre ojämställda i någon bemärkelse?

Jag tycker slutligen att Marina Johanson har en stor poäng och att ett sätt att börja här kan vara att granska det skriftliga språket. Tänk att starta något som gör att myndigheter tex slutar använda ord som man och All(män)het, och istället använder ord som All(en)het. Att de som använder mossiga uttryck som "allemansrätten" klassas som ojämställda - är det bra? Frågan är hur en gör detta effektift och frågan är om det kan motsatt effekt - Feminism=gestapo. trots att det är precis tvärtom - att alla ska inkluderas i begrepp som "mänskliga rättigheter" - varför inte "enskliga rättigheter" - borde gå att få med moderater på detta - snacka om att se till individen!

1 comment:

Anonymous said...

Enskliga rättigheter va ett nytt grepp :) annars kan en ju reta några språkkonservatister ännu mer och översätta från engelskan till "humanistiska rättigheter"? Knasig association?