Tuesday, February 24, 2009

Fejkad orgasm..

..är titeln på en ny bok, redigerad av Susana Alakoski och Amanda Mogensen.
80 berättelser, tankar och erfarenheter av fejkad orgasm levereras.

Jag var i helgen på ett seminarium med samma titel. Det var ett seminarium som lyfte. Amanda Mogensen berättade om hur boken blev till och om de olika texterna. Att det fanns så många olika sätt att se på fenomenet hade nog ingen i publiken tänkt på.

Rekommenderas!

No comments: