Friday, February 27, 2009

Nour El-Refai och Magnus Betner....

...skulle va fett om de gick med i Fi:s valrörelse! Det skulle skapa en bra diskussion och ge behövlig uppmärksamhet! Här ger Nour El-Refai om sin feministiska syn på verkligheten!

1 comment:

Anonymous said...

Fängelse för bitter fittan Nour El-Refai