Thursday, February 12, 2009

Politiken är kall.... sägs det.

I maktens korridorer är det kallt och ensamt. Måste det vara så? Är du en bra beslutsfattare i sådana miljöer?
Kristina Axén Olin hoppar av alla sina uppdrag för Moderaterna och svarar på frågan,

Kan du utveckla det där med den kalla miljön?
- Man säger knappt god morgon när man inleder ett möte. Man är väldigt ensam, och jag har mer och mer kommit fram till att värdesätta tiden och livet på ett sätt som gör att jag hellre lägger min tid på saker som både ger energi och som jag får energi av.

Hon fortsätter genom hela intervjun att ge en bild av makttoppen som en ökenliknande plats både känslomässigt och vänskapsmässigt. Hur bra är det för politiken. Lagkänslan finns inte, säger hon.

Allt det hon saknar tycker jag mig finna i Fi, men beror det på att Fi inte har någon parlamentarisk makt än? Jag vill tro att så inte är fallet.

No comments: