Tuesday, July 22, 2008

Friskolornas pinsamma form är katastrof.

Svart på vitt, SSU går ut och startar friskola, de har skickat in ansökningar på två ställen i landet och de planerar att ha SSU:s program på schemat samt retorik och debatt-teknik. Detta gör de för att lyfta upp hur absurt det kan bli, de kommer också få det beviljat som det verkar och Skolverket svarar,

DN skriver;

Enligt Ann Carlsson Ericsson, avdelningschef på Skolverket är det fullt möjligt att starta socialistisk friskola.

- Alla kan starta en fristående skola, bara innehållet är sakligt och allsidigt och eleverna inte påverkas i någon politisk riktning


Är det någon som inte ser det absurda i detta? Socialistiskt friskola utan politisk riktning.

No comments: