Tuesday, June 5, 2007

"Män kan inte ändra på sig" 2

Idag diskuterades(Bodström och m-företrädare) utökade åtgårder för att minska huliganernas frammarsch i Stockholm efter det som hände senast i Köpenhamn.

Underförstått i hela diskussionen var att "män inte kan ändra på sig". De åtgårder som diskuterades var, utestängning i 10 år från arena om man springer in på planen. Då gick dock Bodström in och sa att "kvinnor som får skydd dömt mot en farlig man gäller i 1 år, då kan inte fotbolls reglerna vara 10 år". Det har han ju rätt i, intressant perspektiv. Fotbollsplanen är viktigare än kvinnor?

Sen diskuterades att fler poliser kommer att sättas in och att vakterna måste bli hårdare och så vidare.

Detta är aspekter att diskutera, absolut. Men det man inte diskuterar är orsaken, idealen i dessa grupper av män som löser saker med våld. Som visar sin manlighet genom att stå upp för gruppen, laget genom våld och hot - ett vanligt ideal i vårt samhälle. Det idealet, den normen pratas det inte om, och det kommer att göra detta till ett varigt sår som man sätter plåster på. Man går hela tiden på symtomen och inte på orsaken till symtomen, det tycker jag skulle vara betydligt mer konstruktivt att diskutera. Men det kommer, det måste vi se till!

4 comments:

Anonymous said...

Det är intressant att det är så lätt att kräva att män ska ändra sig. Om det går dåligt i skolan för pojkar så måste pojkarna ändra sig. Att ändra skolan så att den passar pojkar? Nee... Att kräva att kvinnor skulle ändra sig? Eh... Som nu i dagarna när Riksrevisionen gett staten kritik för att företagsstöden inte anpassats efter kvinnor behov... vad skulle hända om någon krävde att kvinnor skulle anpassa sig efter statens företagsstöd? "Håll inte på att starta lågomsättande företag inom offentlig sektor, utan starta inom privat tillverkningsindustri istället! Det är kvinnorna som måste ändra sig!". Nej, så skulle man naturligtvis inte kunna säga.

Män ska ändra sig för att passa samhället och samhället ska anpassa sig för att passa kvinnor, är min generaliserande formulering om det rådande idealet.

Anonymous said...

Sam Wise, vad tycker du man ska göra för att få ner lektarvåldet? Parken i Köpenhamn verkar inte vidare säker iaf, åskådarna grym nära planen.

Hör att vädret är grmyt norröver. schysst

Samuel said...

Din formulering bygger på, tror jag, att samhället idag är anpassat efter män som inte har barn och sattsar på karriär. Det är normen, det som kommer utanför det får ta smulorna hårt uttryckt. Det handlar om att göra samhället hållbart för alla.

Du tar skolan som exempel, jag har själv jobbar flera år i skolan och de allra flesta resurserna i form av extralärare och stöd går till killar. killar som är utåtagerande tar otroliga resurser såväl i skolan som på fotbollsarenan. Dessa pojkars agerande går också ut över många andras liv. Det är inte för mycket begärt att vilja ändra på sånna socialiserade saker. Det män gör ses som norm, jag tycker det var rätt så talande, programmet i TV4 om fotboll och män. har skrivit om det tidigare. att det inte ens var att tala om att männen skulle göra annat när det var fotboll på tv, var det match så var det,sen fick frugan bara anpassa sig.

Samuel said...

olof: jag har skrivit om det längre ner i bloggen :). ta en titt. Det är inga små förändringar.