Tuesday, June 5, 2007

"Män kan inte ändra på sig"

Genomgående för alla debatter och inte minst sista dagarna med huliganerna är att det ligger underförstått att "män inte kan ändra på sig".

Idag kommenterar Per Nuder en utökning av pappamånader så här; "Det skulle leda till att barn får mindre tid med sina föräldrar".

Per Nuder vill inte kvotera fler månader eftersom han inte finner ett stort folkligt stöd för frågan. Idag känns första pappamånaden väldigt oskyldig men 1995 var den mer kontroversiell. Saker förändras Per. För 20 år sedan så satte nog de flesta i halsen om de såg två män gå sida vid sida med var sin barnvagn på väg till lekparken. Idag är det mer vanligt förekommande även fastän två kvinnor med barnvagn fortfarande är vanligare såklart.

Att kopplingen mellan arbetsmarknad och föräldraledighet inte tas upp av Per är intressant, jag är säker på att Per Nuder är bekymrad över att kvinnor inte har samma möjligheter till karriär och lika lön för lika arbete. I en övergångsfas kommer färre ta ut pappamånader men det kommer inom några år förändras. Ska kvinnors relation till arbetsmarknaden vara sämre bara för att män inte tar ansvar för sin relation till barnet. Nej.

5 comments:

Anonymous said...

"Ska kvinnors relation till arbetsmarknaden vara sämre bara för att män inte tar ansvar för sin relation till barnet. Nej."

Som du vet så finns det undersökningar som visar att män gärna vill vara hemma mer med barnet och att kvinnor helst inte vill vara hemma mindre med barnet.

Fokus borde kanske inte ligga på att kräva att män tar mer ansvar för sina barn utan att kvinnor ska ta mer ansvar för sina jobb.

Ser man till kvinnors situation på arbetsmarknaden så är det att kvinnor jobbar för lite och är hemma för mycket som är problemet. Det hänger så klart ihop med att män INTE är hemma, men om nu undersökningar visar att kvinnor är mer ovilliga till att ändra sitt beteende så kanske det vore klädsamt att börja kräva ansvar av kvinnor snarare än av männen.

När får vi se Fi-kampanjer om att kvinnor måste ta mer ansvar? När kommer kampanjen som ska få kvinnor att jobba mer?

Samuel said...

Jag känner till undersäkningen. Mitt huvudsyfte med tecten var att gå emot Pers otroligt dåliga argument att barnen skulle få mindre tid med sina föräldrar som inte stämmer om vi följer kalkylen enligt den undersökning du refererar till. Visst, i vissa famlijer skulle såklart män inte vara hemma.

Jag tror också att den här frågan är mer komplex än att kvinnor bara vill vara hemma. Det handlar om att kvinnor generellt sett har sämre jobb och sämre betalt samt mer sjkskrivningar och högre belastning. Det är inte helt ologiskt att man inte vill gå tillbaka till ett "skitjobb" utan hellre vara hemma. Där tror jag faktiskt vi har en av orsakerna. Så när löner och arbetsförhållanden jämnas ut jämnas också viljorna ut generellt sett. (?)

Anonymous said...

Tror du verkligen att Pär Nuder bryr sig om ifall kvinnor har samma rättigheter och möjligheter på arbtetsmarknaden som män? Om han verkligen ville det borde han ju insett att delad föräldraförsäkring är det avsevärt starkaste verktyg vi kan ta till.

Vad har Pär Nuder gjort för att öka jämställdheten i samhället? Konkret sett? Att bara prata tjänar inget till, man måste kunna visa att man vill i handling också.

Vi pratar här om mannen som vägrade diskutera fastighetsskatt med oss (F!) i valrörelsen för att vi ändå aldrig skulle komma in i riksdagen. Så hans demokratisyn kan öht ifrågasättas.

Anonymous said...

vmm,
Självklart måste kvinnor ge för att få. Liksom män. Men, som Samuel skriver, om man har ett illa betalt trist jobb på deltid så är det kanske inte så konstigt att man väljer att stanna hemma. Det blir en ond cirkel det där...

Pappor som är gifta med högutbildade kvinnor tenderar ju att vara mer lediga. Vilket förmodligen beror på att dessa kvinnor har jobb som lockar dem tillbaka snabbare.

Sen måste vi också se att om hemmet är den enda arena där kvinnan verkligen har makt, är den självklara, oifrågasatta ledaren, så är det inte helt lätt att släppa denna makt om man inte har makt utanför hemmet.

Samuel said...

Jag kanske tog i lite :) men jag tror att Per Nuder "bara" kör på ett taktiskt populistiskt spår, han tycker nog att det är ett problem även om han hycklar, sant. Men jag tycker det blir lättare att utgå ifrån det han säger(borde säga), blir lättare att argumentera eftersom man kan säga att han håller med eller är paradoxal, om du är med hur jag menar? :)