Monday, February 18, 2008

Per Ström har en stor poäng men...

Per Ström, en person som verkar förfölja feminister och inte minst Fi. Han har haft många inlägg sedan hans bok; Kvinnovälde och mansförtryck kom. På svd i söndags skriver han:

"Svenska medier vinklar ofta nyheter så att kvinnor verkar mer ”drabbade” än de är. Därmed framstår män som mer lyckligt lottade än de är. Det går ibland så långt att medier påstår att kvinnor är värst drabbade när verkligheten är den rakt motsatta."

Han tar flera tydliga exempel på där media överdrivit och till och med ljugit om kvinnors utsatta situation. Grejen är bara att han sedan går in i sitt "vi skyller på de rabiata feministerna"-TUGGET:

"Jag skulle kunna ge fler exempel. Sverige har en feministiskt vinklad journalistik."

Ok, återigen skylls det på feminister. I andra artiklar beskyller han feminister för att män inte får vårdnaden om sina barn i tvistmål. Han beskyller också feminister för att män och inte kvinnor bara måste göra lumpen.

POÄNGEN ÄR ATT feminismen handlar om att bryta upp stereotypa könsroller. Att alla ska kunna göra lumpen om det nu är det de vill, att alla ska kunna vara svaga och starka. I film och media framställs ständigt kvinnor som offer och mördares favoritmål. Det är ständigt svaga profiler som hjälplöst måste vänta på den vite riddaren, James Bond eller nån annan upphåsad man som utan en skråma skrider fram och trots hundra kulsprutor mot sig överlägset fäller en atombomd av rappa kommentarer. På livsstilsmagasin tittar mannen med nästan hotfull blick medans kvinnor ofta framställs som glada, passiva och behövande.. my god, Per Ström, tror du helt seriöst att det är feminismen som orsakat att kvinnor framställs som offer - det är ju feminismen som säger, våga vägra vara offer, förändra, bryt upp, frigör, säg ifrån, sluta upp att trycka in folk i förväntnigar utifrån det du har mellan bena!

Per Ström har en stor poäng, en grej som feminister påtalat i alla tider. En grej som feminster också lyckats förändra i samhället men som fortfarande är kvar i stor grad. Men vi fortsätter sida och vid sida med Per Ström att påtala det sjuka i framställningen av kvinnor som offer och män com ickeoffer. Det skulle sannolikt bli lite lättare om Per inte la skulden på de som säger det han säger sig se. Jag är optimist, jag tror det för något gott med sig ändå! Men hoppas Per inser sin feministiska kanon!