Saturday, February 23, 2008

proffstyckare som har noll koll på skolan... illa!

Igår satt Maria Abrehamsson(backslick från svd), Stigmalm(fd LO-bas) och Göran Hägg(retorikförfattare) i svt:s tv-soffa och diskuterade skolan. Den har diskuterats hur mycket som helst på sista tiden och det är en parodi i hur det låter. Alla har gått i Björklunds fälla. Alla tror att Björklund har rätt men de har inte kollat upp någonting själva!

Exempelvis så säger Abrehamsson att det viktigaste är att lärarutbildningen görs om. Hon säger; "Ja lärarutbildningen är väl 2,3,4 år nånting". Hon har inte ens koll på att en lärare som läser till högstadiet och gymnasiet går minst fyra och ett halvt år. Lika mycket som civilingengörer tex. Men hon vet att lärarutbildningen ska göras om? För sex år sedan gjordes den om. Den första kullen gick ut förra året, hur i hela friden kan någon då säga att den ska göras om, de lärarna som utbildats av den nya lärarutbildningen har ju inte ens hunnit jobba eller precis börjat. Att skolan ser ut som den gör ska inte härledas till den utbildningen i alla fall.

Alla lärarutbildare jag pratat med på Umeå universitet säger att nuvarande lärarutbilning är den bästa som funnits eftersom den tar ett sånt bra helhetsgrepp om lärarrollen och eftersom den är så vetenskaplig. Att den i vissa hänseenden kritiseras ska inte svaras med att det var bättre förr, förr visste man inte vad pedagogik var knappt.

De orden och de kunskaper jag kommer ut med på arbetsplats idag har jag svårt att använda fullt ut eftersom många av de lärare som utbildade sig för längesen helt saknar ett fackspråk och kunskaper i pedagogik. Det kan handla om grupprocesser, sociokulturella faktorer och andra faktorer som påverkar utbildning.

Detta vet inte abrehamnsson något om. Hon hakar på krisrapporteringen från de sämsta skolorna i landet och drar alla över en kam. Skolan är en spegel av samhället. Samhällets förändring visar sig tydligast i skolan. Ta tag i samhället i stället om ni är missnöjda med skolan. Jag tycker skolan i Sverige är grymt bra! I alla fall om vi jämför med resten av världen!

Proffstyckare är så pinsamma att jag inte vet vart jag ska ta vägen. De är välkomna till skolan, dit ska jag ta vägen!

No comments: