Thursday, July 31, 2008

Famijlen är vår, Vi värnar familjen!

Fi har senaste veckan kommit att förknippas med familjemys i media, så borde vi fortsätta. Kd:s profil kring familjepolitiken är inte trovärdig men väldigt effektiv när människor väljer parti att rösta på. Låt inte ett val till ge bort familjen till Kd - Fi är på god väg och kan om vi vill ta begreppet med rätta!

Carlos Rojas Ejemyr, Vice i Fi Stockholm skrev på expressen debatt i tisdags att föräldrar borde kunna få ta ut föräldrapengen samtidigt. Alltså att ett par ska kunna vara hemma allihop när barnet är litet. Idag kan bara en vara hemma åt gången. Carlos belyser problemet som pappor hamnar i när de efter ett år ska vara hemma och mamman går ut i arbetslivet. Pappor ska då ta ikapp allt det som mamman investerat i relationen till barnet men också kunskapen om att ta hand om ett barn. Det blir ett väldigt ojämställt läge.

Expressens ledarsida kritiserar Fi och alla andra partier för att krama om familjen och fjäska med nya föräldradagar och pengar som kommer från skattebetalarna.

Nu till min poäng! Något som har diskuterats förut i Fi och som jag vill driva på. Vi ska ta familjebegreppet som vårt! Vem har det idag? Kd. Kristdemokraterna har ett starkt etos i familjepolitiken, valfrihet till familjen och värna kärnfamiljen och allt vad det är. Tänker man till en sekund så inser du att Kd och fammiljemys inte borde höra ihop.

Varför? De ser familjen som en enhet där "familjen" gör upp om vem som stannar hemma, vi känner alla till att kvinnan i en belarmande stor del tar ut nästan all föräldraförsäkring. Ta hand om allt obetalt arbete hemma och dubbelarbetet är ett faktum - hur mys är det?

Heteropar som delar mer lika skiljer sig i mindre utsträckning och kvinnan får såklart mindre dubbelarbete. Alltså, ojämställdheten tär på relationen - såklart, vem vill slava åt nån annan, "vård av frisk man". Hur mys är det?

Kd tycker inte heller att alla relationer är lika mys, de särbehandlar kärnfamiljens heteroborg. Ta bara grejen att bara heterosar ska få gifta sig. Det finns många olika typer av familjer. Dels är ju inte alla hetero sen har vi ju Plastförädrar hit och bonusbarn dit och särbos och kombos. Tittar man närmare så är det en minoritet som lever i kärnfamilj. Kd vill alltså missgynna majoriteten av familjer - hur mys är det?

Nej, detta gör svaret klart, Kd borde inte förknippas med familjemys. Istället har Fi goda förutsättningar, inte minst nu när expressen tycker att vi eldar på i den riktningen. Fi vill ha en samlevnadsbalk som inte gör skillnad på sexuell orientering eller andra konstellationer - mys för alla familjer!
Fi vill att alla föräldrar tar sitt ansvar och därmed öppnas möjligheten till fler nära och hållbara relationer mellan förälder och barn - mys för familjen!
Och nu senast så kom förslaget att både föräldrarna kan vara hemma samtidigt - ännu mer mys i familjen!

Ekvationen är klockrent säker och det som är viktigt är att göra skillnad på kärnfamiljen och familjen. Alla är vi i olika typer av familjer - låt oss vidga begreppet och ta det som vårt! Vi värnar familjen!

4 comments:

Anonymous said...

"vi känner alla till att kvinnan i en belarmande stor del tar ut nästan all föräldraförsäkring."

Det beror ju på att många kvinnor hindrar män att vara delaktiga. Jag förstår inte varför Fi inte tar upp det också? Jo, för att ni är ett kvinnoparti.

Samuel said...

Du har en poäng, men vi blundar inte för det. Men visst, ibland skulle det tas upp lite mer.

Att många kvinnor håller i hårt i hemmet hänger ju också ihop med att det är tuffare på arbetsmarknaden för kvinnor generellt. Man vill ju ha kontroll på nåt liksom.

Fi är ett mansparti likväl som kvinnoparti.

Asa och Fia said...

"vard av frisk man" :-D ska komma ihag den! Nar jag diskuterar kulturskillnader och svensk feminism med killar i sodra USA sa ar det alltid jamstalldhetsfragor som ror familjen som de ar mest intresserade av. De tander verkligen pa iden att ha pappaledigt och ha samma rattigheter till barnen som kvinnan har. Det ar ju anda jamstalldhet, lika rattigheter, som feminism handlar om. Inte att skapa ett matriarkat som en del verkar tro.

tiarafeministen said...

Pia, jag håller med om att vi ofta inte sätter strålkastaren på de biologistiska (eller själviska?) kvinnor som håller i föräldraledigheten som om det gällde livet. Men skulle säga att kvinnorna i sig inte är det största problemet utan den allmänt godtagna förklaringen att kvinnor är "mer lämpade" att vara hemma med barnen, att barnen "behöver" sin mamma mer än sin pappa i ett tidigt stadie i livet osv. Avliva myten så blir det lättare för mänen att få sin del av föräldraledigheten!