Thursday, November 20, 2008

Lissabonfördraget går igenom utan en debatt och påven följer med till EU

Hej, Sveriges riksdag röstar idag igenom Lissabonfördraget, var har debatten varit?
Veronica Svärd skriver idag om hur EU kommer att präglas mer efter påvens huvud framöver om Lissabonfördraget går igenom.

No comments: