Thursday, November 13, 2008

Träff med Iranska kvinnoförbundet och ett skamligt Svenskt agerande kom fram...

Häromdan var jag på en träff med Iranska kvinnoförbundet. De visade en del filmer från Iran och från andra delar av världen om kampen för ett demokratiskt Iran.

Idag stenas kvinnor ihjäl om de inte bär sjal som täcker allt hår. Den fundamentalistiska regimen tillåter inga kvinnor i rättsväsendet. En kvinna är värd hälften av en mans liv när det gäller ersättningar till familj vid bortgång t ex.

65% av de kvinnor som studerar på universietet i Iran får inga jobb utan förväntas bli hemmafruar.

Regimen har spioner på gator och torg som när som helst kan gå fram och gripa någon som uttalar sig negativt om ledningen eller har fel klädsel. Många dör i fängelser av tortyr och folket är skrämt till tystnad.

Ett gripande seminarium.

Vad kan Sverige göra? Sverige klassar idag genom Carl Bildt motståndsrörelsen/demokratirörelsen Mojahedin som terorister.
Läs mer här i en debattartikel på svd.

EU har med dem på terrorlistan. Varför? Britterna har erkänt att det berodde på att de ko-handlade med Iranska regimen att inte skicka vapen till hisbolla i utbyte att EU klassar demokratirörelsen mohajedin som terrorister. ÄR VÄRLDEN SJUK!??

Detta innebär ju att vi allierar oss med diktaturer i direkt mening. Iran-regimen kan anfalla sitt eget folk som vill ha demokrati med att säga att de är terrorister och världen håller med! EG-domstolen har slagit fast att detta bryter mot alla konventioner, men Carl Bildt och hans kumpaner i ministerrådet röstar som innan, de förblir terrorister.

Vem utför terror? Norge kämpar hårt för att häva terrorstämpeln på Irans största demokratirörelse. Sverige gör inget. Sverige är ju neutralt, neutralt till demokrati?

Jag återkommer i frågan. I december får Carl Bildt en ny chans då en ny prövning görs.

No comments: