Sunday, November 16, 2008

Seminariet som sa så mkt jag funderat på...

Ett av de bästa samtal jag varit på på länge.. Genusvetarna Leila Brännström och Ulrika Dahl kommenterade och diskuterade en nyukommen antologi med texter av statsvetaren Wendy Brown som skrivit om vänsterns förlamande melankoli och genusvetenskapens brist på revolutionära idéer. Hur kan feminister och vänsterfolk prata om annat än kaos och kris och istället prata om vision och framtidsplaner!?
Nedan följer ett kollage av citat från diskussionen mellan dessa två;

"det bästa vore att lägga ner jämställdhetsplaner (på vissa håll) eftersom de befäster kvinnor och män som separata istället för att minska betydelsen av att vara man eller kvinna. Jämställdhetsplaner gör att energin hos aktiva feminister går till papperarbete istället för mer konstruktivt arbete."

"lätt att hamna i att strategier blir visionen"

"Det är skönt att vara underordnad, man har moraliskt alltid rätt, man är fri"

"inte bara kritisera utan faktiskt begära makt"

"BYGGA EN ALTERNATIV VISION"

"Den som är mest förtryckt vinner" - "Måste komma ifrån detta"

"man ska inte bara kritisera och sen inte ha något eget svar på frågorna, eller alternativ"

"tagga ner korrekthetshetsen, det skapar ängslighet hos feminister och gör att man inte vågar prata om dessa frågor alls" - "nu är det prat om identitet och definitioner istället för förändring och visioner"

"måste förhålla oss ödmjuka till politiska misstag och inse att politiken är normativ, den måste vara det, inser man inte det så hamnar man i den eviga kritikens position."

"Identitetspolitik där man bildar politik utifrån vem man är istället för vad man vill gör att det är svårt att skapa allianser"

"Det blir fokus på hur det är istället för att fokusera på sitt egna projekt om en annan värld".

"Feminister måste erkänna att de har makt och inte prata om maktlöshet. Det sterotypisterar och skapar apatiskt tillstånd."

"Kontraintuitivt att erkänna att man har makt som feminist eller vänster"

"Feminismen måste våga erkänna misstag"

"lägg energi på annat än bodycount" (alltså statistik hur många män och kvinnor som finns på olika poster och instutitioner)

"Vänstern har idag problem med bristande föreställningsförmåga om hur ett annat samhälle skulle kunna se ut - visionerna är borta"

Det kom ett konkret förslag på hur man skulle kunna göra för att skapa ett projekt, en början till det;- Skapa en plats, ett rum där andra normer än de "maxvinstdrivande-normerna" råder och man har andra förhållningssätt till saker och ting.

Det jag kan vara kritisk till var väl att det mest blev kritik och lite mindre vision från de som talade, men jag ska inte hacka nu :) Det va väldigt ispirerande att höra. Framförallt denna politiska korrekthet som finns i feministkretsar som gör att ingen vågar säga något ibland, rädda att säga fel saker och uppfattas så 2005.

I tider som dessa är det viktigare än någonsin med visioner, det måste börja gro fram!

Det blir några motioner till kongressen om detta tror jag!

1 comment:

Alexander said...

"Det kom ett konkret förslag på hur man skulle kunna göra för att skapa ett projekt, en början till det;- Skapa en plats, ett rum där andra normer än de "maxvinstdrivande-normerna" råder och man har andra förhållningssätt till saker och ting."

http://oqupation.blogspot.com