Sunday, June 28, 2009

Kön och kött i klimatpolitiken, FI ställer de känsliga frågorna.

Idag höll tidningen Miljöaktuellt en prisutdelning för Sveriges fyra bästa kommuner när det gäller aktivt miljö och klimatarbete. Därefter var det utfrågning och diskussion. Pristagarna (Malmö, Stockholm, Sundsvall och Hälsingborg) var stolta och kunde komma med råd till andra kommuner. De lyfte helt enkelt de vinnande koncepten. Det är viktigt med inte alltid välkommet att ställa den där frågan;

"Jag undrar hur ni arbetar med könsperspektivet kopplat till livstilar och attityder eftersom det enligt forskning visar sig vara en stor skillnad mellan kvinnor och män generellt? Sen undrar jag också hur ni jobbar med att minska köttkonsumtionen eftersom den står för lika stor del av klimatutsläppen som transportsektorn som diskuterats mycket idag?"

Svaret blev plötsligt inte lika säkert;

"Detta är så nytt område som vi har inte kommit längre än att börja informera om att det är så." - Så svarade alla.

Förutom en;

"Jag ska inte blanda in mina personliga åsikter i detta men visst är det stora skillnader mellan kvinnor och män."

Jag frågade efteråt vad hon menade med det och hon suckade och svarade;

"Jag jobbar med män och alla har bil i jobbet medan jag har subventionerat busskort. Jag måste välja mina strider. Jag går in i detta för att jag tror att det går att göra något i klimatarbetet, skulle jag påtala att könsskillnaderna är stora skulle det vara kört, jag skulle inte komma fram."

Detta är inte ordagrant men ungefär. Hon sa det väldigt tydligt och det visar hur känslig frågan var att ställa. FI är i almedalen för att ställa de känsliga frågorna, väcka de ny-gamla perspektiven och våga ifrågasätta könsmakt och hur det kan kopplas till alla områden i samhället. Imorgon kommer nya utmaningar!

2 comments:

Anonymous said...

FI är Knohult men frågan vem som är Åsa-Nisse...?

Samuel said...

jag förstod inte.