Sunday, June 21, 2009

wales går i täten i Europa.

Svenska regeringen snackar, Wales regering verkar göra mer konkreta saker.

Politiken underskattar sig själv hela tiden och släpper initiativen. Marknaden kommer att anpassa sig om politiker sätter ner foten. I Arnold-land rullar snart inga nya bensinbilar. Det beror inte på marknadens egen hjärna, utan politikens handlingskraft.

No comments: