Friday, March 20, 2009

Den första bilen som kom upp i 100 km/h....

...va en el-bil. För över 100 år sedan.

I tidningarna kan vi läsa att de håller på att förbereda för elbilens ankomst 2010. laddningsstolpar sätts upp.

För 100 år sedan fanns det både el-bilar och etanolbilar. Vad hände? bensinbilen och dess lobby konkurerade ut el-bilen i samband med första världskriget. El-bilen ansågs också feminin, något för damerna, den lät ju ingenting jämfört med en skränig T-Ford.

Läs mer om Elbilens historia här.

1 comment:

Anonymous said...

Jag tror elbilen har kommit för att stanna den här gången.