Monday, March 23, 2009

Schyman sågar Maud Olofssons åtgärder.

Pressmeddelande idag där Gudrun Schyman inte är nöjd med Regeringens agerande för att ställa om ojämställdheten i styrelserna.

- Den politiska lösningen om man verkligen vill förändra, heter kvotering, som den borgerliga regeringen gjorde i Norge. Resultaten är strålande. Utbildningsnivån i styrelserna höjdes, vilket självklart är bra både för effektiviteten och lönsamheten, säger Gudrun Schyman.

Vad mer behöver tilläggas?

No comments: