Friday, March 13, 2009

Miljöpartiet, Piratpartiet och Fi... inga problem.

Det handlar om synen på medlemsskap. "De gamla partierna" har en idé att man inte kan vara medlem i fler än ett parti. "De nya" har en idé att du kan vara med i flera.

Jag vet inte varför gamla partier har så här, kan det handla om insiderverksamhetsproblem? Eller bara rädsla eller gammal vana... trogen rörelsen.

Ju mer aktivism och fler aktiva i politiken desto bättre. Du håller ju inte bara med ett parti, kanske vill du vara med och påverka i flera partier eller i alla fall ta del av utvecklingen som passiv medlem.

Tänk om man bara kunde vara med i Röda Korset eller Amnesty. Inte båda.

Flera av de stora partierna skulle få fler medlemmar om det var okej att vara med i andra partier också.

1 comment:

Sara said...

Hm, jag vet inte om jag helt gillar din liknelse mellan frivilliga hjälporganisationer och politiska partier, men låt gå.
Framför allt handlar det väl om att "de gamla partierna" i mångt och mycket har haft (och fortfarande har) en karriärväg i partiet, från ungdomspartiet upp till självaste partitoppen och för att hålla sig trovärdig och "lojal" hade/är dubbla partimedlemskap inte varit möjliga. Det skulle kunna uppfattas som att du garderar dig eller tom att du är illojal och lite av en "spion" av vad som komma skall internt i partiet. Det ändras väl lite nu överallt, även om dessa tendenser också finns i de nya partierna. Svårt att komma ifrån helt kanske.
Intressant studieobjekt, tycker statsvetaren =)