Monday, March 23, 2009

Dött i Bryssel - Skicka Liv!

Grym Slogan!!

Liv Öberg Nilsson, fjärde kandidat på listan till EU-valet kör med en grym slogan, I like!

No comments: