Monday, August 20, 2007

"Har du inte växt ifrån det än?" Men när växte du in i det då?

Hur många gånger har vi inte hört fraserna; "har du inte växt ifrån det där än?" eller "väx upp nu för fan!" eller "visa att du är vuxen nu, hur gamla är du egentligen"?

De används av lärare som vill få ordning på en klass, men också av ungdomar och vuxna som försöker korrigera ett beteende hos en kamrat eller okänd. Det handlar bland unga killar ofta om "visa pattarna"-mentaliteten - med andra ord sexuella trakasserier. Men vad säger vi egentligen till killar när vi säger, "har du inte växt ifrån det där?"

Säger vi att alla killar från födseln har en instinkt att sextrakasera? och att man kan växa ifrån det eller åtminstone bli så mogen att man kan lägga band på sig?

Det finns mycket lite som tyder på att så är fallet. Jag skulle vilja ställa en följdfråga; "När växte de in i det". Allting vi ska växa ur har vi i logikens namn också växt in i någon gång. Finns det en obligatorisk fas i unga killars liv som handlar om att gå igenom porrträsk, sexuella trakasserierträsk osv. I så fall så verkar det vara många som på ett eller annat sätt fastnar och stannar kvar i träsker forever.

Jag tror "väx upp" grejen är ett stort missförstånd. Det handlar knappast om ålder i ett större perspektiv. Barn är känsligare för påverkan, mindre självkontrollerande på ett sätt och blir på så viss ett fönster av vad som finns i samhället och hur trenderna går. Men det handlar egentligen om när man växte in i det och varför. Varför ta vägen genom ett träsk när det finns en stig bredvid? Formodligen för att det förväntas leriga fötter i killkulturer och för att stigen ständigt är igenvuxen. Det behövs politisk vilja för en sådan förändring! För en röjning av stigen! Om man inte växte in i träsket, eller växte fast i sexistleran från början så skulle vi inte behöva ha diskussionen om att 23 åriga killar som drar kränkande porrskämt i fikarummet borde växa ifrån någonting. Så byt fråga!

No comments: