Thursday, August 30, 2007

Vi måste tänka om - dags att nätverka mer i Umeå!

Fi Umeå har idag knappt någon kontakt med dom radaikalfeministiska nätverken eller kvinnojouren i Umeå. Vi behöver tänka om. Vi behöver hitta en dialog till att börja med. "Att gå in i partipolitiken är att spela med och acceptera den patriarkala ordningen" - en vanlig uppfattning i vissa led. En uppfattning jag har full förstålse för.

På dagens Fi-möte pratade vi om att vi måste börja vända oss utåt - inte bara köra upptaktsmöten eller andra träffar och bjuda in där vi förväntas stå för underhållningen och budskapet - fan, släppa lite - möta grupper och lyssna. Vi har inte rätt - det handlar om olika perspektiv. Att jobba i gräsroten - vinkla sig bort ifrån etablisemanget och jobba i separatistiska grupper med bara kvinnor är en väg att gå för att bryta patriarkatet. Att delvis acceptera spelets regler och gå in i parlamentariska rum och ta anspråk på och få inflytande över pengar och lagar för jämställdheten kan vara en annan väg. Fi är inte så populära idag pågrund av detta - men det behöver komma till en punkt där dialogen finns och där vi kan hitta en win-win-situation.. Det ena måste inte utesluta det andra. Då blir vi starkare - fastän vi inte håller med om allt på alla sätt och fastän Fi inte ges personlig tid så blir det kanaler - Umeå har potential att bli Sveriges stora feministiska exempel även i kommun-parlamentet. Det är säkert lite prestige som behöver släppa i flera läger från flera håll men jag tror stenhårt på en dialog - jag tror vi kan hitta en sammarbetsform. Jag tror vi kan komma grymt långt med Umeå - vi har ett gemensamt mål!

No comments: