Thursday, September 20, 2007

Bort med Godkändgränsen i svenska skolan!!

Jag har förstått något efter att ha läst nuvarnade kurs tror jag. Ingmar Emanuelsson har en stor poäng.(kap 2)

Hur i hela friden kan du bli icke godkänd?

Du tvingas som barn in ett skolsystem oavsett du har lust eller ej. Du tvingas i nio år gå i skolan oavsett. Björklund brukar motviera att vi ska ha betyg i lägre åldrar med att det är som att Kajsa Bergqvist skulle hoppa höjd utan att ha någon ribba att hoppa över. Det Björklund glömmer är att alla är tvingade att hoppa oavsett de vill eller inte och avsett om de överhuvudtaget kan klara det. Icke godkänd i pannan trots att du inte bett om att få vara med i hoppningen! Idag är vi så inställda på att vi ska ha en godkändgräns. Hur var det förr? Ett relativt system 1-5. Då gick du till skolan och gick hem med ett betyg - mindre bra eller bättre men ingen gav dig Icke godkänt. Det finns såklart stora fördelar med dagens system.
  1. Elever blir medvetna om vad de kan och ska lära sig för en viss nivå.
  2. Lärare blir tvungna att motivera sina betyg utifrån vilka kunskaper eleven har och inte bara i relation till andra.
  3. Kunskaperna kommer i centrum mer.
  4. Elever med svårigheter får stödundervisning i högre utsträckning.
Men Vad hjälper det en elev som är lite svagare(typ 20% av eleverna i sverige har ju IG) att bli IG? ALLA ELEVER ÄR GODKÄNDA ATT LÄRA SIG SAKER OCH GÅ I SKOLAN!!!
Det är inte så att den svenska skolan blivit sämre! Tvärtom. Förr så var typ 30 % av betygen ettor och tvåor - det var så eftersom betygen skulle följa normalfördelningskurvan. Nu har väl typ 25% av eleverna IG vilket motsvarar ungefär samma mängd elever. Det är bara det att Media och därmed Björklund kan göra stora poänger på det nu!

Vi behöver tänka om! Hur vore det istället om vi hade ett målrelaterat system utan G-gräns. Tänk ett 1-5 system där "Godkänt" är att vara i skolan och varje steg förutsätter mer kunskap. Vi utvecklas och lär oss på olika sätt i olika takt. Det känns orimligt att statens mall för Godkänt och icke godkänt ska stämpla elever för resten av livet - Du är Icke godkänd - va fan!

En bieffekt är att lärare med hjärta eller för lite tid sätter G ändå fastän eleven inte når upp till målen - Och hur kul är det att ha ett luft- G för att läraren inte orkar med att ge extra stöd?

Vi behöver ett ifrågasättande från grunden tänker jag!! Det finns inga enkla svar - men dagens debatt är för smal.

No comments: