Tuesday, September 4, 2007

Varför inte lära av Norge?

Göran Hägglund(kd) är glad. De flesta andra är inte glada - svenk barnomsorg kommer rivas sönder sakta med säkert. Kd behövde få nånting för att regeringen skulle sitta ihop i fortsättningen också. Kvinnors ställning på arbetsmarknaden fick försämras ytterligare. Men varför inte se på hur det ser ut i Norge där de nu drar in vårdnadsbidraget helt Göran?

Tomas Enroth(s) ur DN;
- Norge avskaffar nu sitt kontantstötte som är som vårdnadsbidraget. Av dem som valde bidraget i Norge var 96 procent kvinnor. Deras etablering på arbetsmarknaden försämrades kraftigt, och den stora gruppen utgjordes av invandrarkvinnor i miljonprogramsområden, säger Eneroth.

Enligt honom får Norge nu, i bidragets spår, tampas med en svårighet att återställa barnomsorgen. Antalet förskoleplatser drogs ned när fler barn var hemma. Nu när de efter regeringsskiftet ska tillbaka ryms inte alla.


Varför inte införa kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar istället? Varför avveckla något som hela världen kommer hit för att ta efter pga allvarliga problem med för lite barnomsorg på hemmaplan? Varför byter inte Birgitta Olsson till Fi?

No comments: