Monday, September 3, 2007

Våga ställa sig frågan! och byta spår helt! Coolt!

Sista veckan har jag träffat på tre kill-bekanta i olika sammanhang som sadlat om till sjuksköterska från en traditionell manlig utbildning. Intressant ur ett genusperspektiv. Det bästa är att det är människor som vågar ställa sig frågan

- som efter några år på en utbildning insett att de gör någonting de inte kommer att trivas med och inte trivs med nu heller.. Att våga ifrågasätta ett livsval och riva upp det, att inte låta sig könsrollas och samtidigt riskera betydligt mer skulder från CSN osv för att göra något du tror på, det är bra, det är modigt! Jag blir inspirerad, inte av att byta utbildning men av att våga ifrågasätta sina val och inte sluta fråga sig själv vad en egentligen sysslar med! Det handlar om att vara närvarande liksom - inte släppa sig själv och falla ner i follan och bara dras med... då vet en aldrig var en vaknar upp tänker jag..

No comments: