Tuesday, September 4, 2007

Om alla man blir dam? Vad händer då? och vad gör vi sen?

Om vi sa dam istället för man - alledamsrätten istället för allemansrätten osv. Hur skulle vår världsbild förändras - hur mycket styr orden oss egentligen? Orden styr vårt tänkande - Det vi inte har ord för känner vi inte till eftersom vi inte kan hantera begrepp utan begrepp.. Ordet "man" är så vanligt att vi inte reflekterar kön när vi hör det utan "vem som helst" - med andra ord befäster det normen - att män är norm och kvinnor avvikande - underordnade. Om vi säger dam - så är det nog få som tänker - "vem som helst". Vad skulle ske med vår syn på jämställdhet, kvinnors och mäns roller i samhället om vi bytte ut till dam - "vem som helst"??

Tänk två grupper - en testgrupp och en kontrollgrupp. Testgruppen(studenter) får under en universitetskurs all litteratur omskriven till dam-språk. Isället för "man brukar säga allemansrätten och männikor" så skulle det bli; "dam brukar säga alledamsrätten och kvinniskor".

Innan testet så skulle båda grupperna få svara på allmänna frågor om jämställdhet - hur en ser på arbetsuppgifter och annat gällande kvinnor och män. En får också göra ett test och värdera olika texter utifrån att de bara vet om det är en kvinna eller man som skrivit den(brukar ge tydliga svar).

Efter kursen så görs samma test om igen men i lite annan tappning - vad skulle resultat bli?
Skulle det visa sig att språket påverkat synen på könen och jämställdhet? Finns det sånna här undersökningar gjorda??? någon som vet? jag är mkt nyfiken!

Nu tänker du kanske - ja men nu vänder du ju på skiten - va fan, det är väl inte kvinnor som ska regera den här världen istället!!!!

Visar testet utslag så har vi ju ett starkt bevis på att vi med hjälp av ord(flera hundra år gamla) indokrineras att se män som mer värda än kvinnor, att hålla män som norm. - Borde inte dessa ord ställas inför rätta!!!! JÄMO vart är du?? Allemansrätten skulle åka dit direkt!

3 comments:

Anonymous said...

har du läst eugalias döttrar eller, haha.
frågan är om vi ska försöka lagstifta emot könsbenämningar på många yrken. ex. brandman, tjänsteman, nämndeman mm. det vore ju rätt relevant att ändra dessa eftersom de är så dirket exkluderande för kvinnor. men ska vi nöja oss med mer "diskreta" benämningar som ex. frisör (ist för frisörska) eller lärare (ist. för lärarinna) vi använder ju ofta automatiskt mannens benämning även på kvinnor inom samma kår även om det finns en kvinnlig benämning på motsvarande. är det bra att göra dessa "diskreta" mansbenämningar till unisex? för varför ska vi skilja på män och kvinnors titlar? sammanfattat då: finns det en poäng med att göra unisexord av de manliga titlarna som inte känns så manliga längre eller vore det bara en förlängning av alla; man, människa mm?

Samuel said...

Knivig fråga - spontant skulle jag säga ja - eftersom nått annat känns svårt att se idag - håller med om att vi inte ska göra skillnad på kön såklart.

Har inte läst Egalias nu, studerar för tillfället lite fenomenologi. "läran om fenomen" - det finns ingen verkligehet. Allt är Subjektiva upplevelser och styrs bla av begrepp som förklarar det som sker omkring oss. För att ramla in på retorik - det vi inte har ord för finns inte.. ord är en översättning av ett fenomen - hur mycket påverkar det vår syn på kön tex..? när en vänder och vrider ett tag på detta så känns det som att orden blir hur viktiga som helst.. hur skulle vi annars uppfatta världen?

Anonymous said...

Jag tycker det vore önskvärt att avskaffa vår syn på mannen som norm och kvinnan som särskild grupp. Att göra det via språket tror jag dock inte går. Vi måste ändra tänket, och sedan spelar det inte så stor roll vad vi säger, tror jag.

Avskaffades synen på mannen som norm skulle det t.ex. bli omöjligt att låta värnplikten bara gäller män. Nu är det som att vi tänker att den gäller alla, men att gruppen kvinnor är undantagna. Skulle vi istället se män på samma sätt som kvinnor så skulle det vara lika orimligt att tvinga bara män göra värnplikt som att tvinga bara kvinnor att göra den.

Lika med positiv särbehandling av kvinnor. Ta det extra företagsstöd till kvinnliga företagare som regeringen nyligen beslutade om. Det skulle vara omöjligt om kvinnor sågs som norm eller inte sågs som en särskild grupp. Då skulle det ses som att alla fick det här stödet UTOM männen. Då skulle man inte införa systemet.

Dagens negativa särbehandling av män kan ske eftersom män inte ses som en grupp och dagens positiva särbehandling av kvinnor kan ske för att kvinnor ses som en grupp.

Så jag är helt med på att avskaffa dagens tänk! Ingen bör ses som grupp.