Friday, September 7, 2007

Nu har jag förstått varför Björklunds skolpolitik är dålig!

Efter några föreläsningar på min sista kurs på lärarutbildningen som bla behandlar utvärdering och betyg så har följande vinklar på alliansens skolpolitik lyfts fram;

  1. Det finns idag ingen forskning som stärker Björklunds linje att fler betygssteg skulle leda till mer och bättre kunskaper. Tvärtom - all forskning är enhälligt överens om att fler betygssteg tenderar att göra undervisningen mer faktabaserad och mindre förståelsebaserad. Detta för att lärare lättare skall kunna motivera sina beslut om betygen. När kunskaper mer bygger på lös fakta som trycks in till prov så ger det på sikt ett stort hål i förståelsen av fenomen i vår omvärld - detta är såklart beklagligt.
  2. Att gå ifrån elevcentrerad undervisning(som det har indikerats) till mer metodteknologisk undervisning(fler metodstyrmedel - läraren i centrum) där det finns tydliga ramar för hur någonting ska läras ut minskar möjligheten för elever att lära sig. Det säger sig själv. Välja kläder före du tittar på termometern när du går in i undervisningssituationer kan knappast vara bra.
  3. När det blir fler betygssteg så ökar bevisligen tiden som måste läggas på uppdelning och sortering(av eleverna) för lärarna - var ifrån ska den tiden tas??? fortbildning, arbetslagssamtal, elevvård, sociala aktiviteter och andra ovärerliga kompetensunderhållande aktiviteter. Lärare är en av de mest utbrändsdrabbade grupperna i landet ska tilläggas.
Jag har inte mött en enda lärarutbildare som varit positiv till det som händer nu. Björklund bygger inte sina beslut på forskning utan på politik vilket han sagt själv.

"Sunt förnuft" och rationella slutledningar har bl a hållt människan i tron att jorden är platt och att energi kan försvinna. Nu är det påväg att omforma och försämra svenska skolan. Vi kommer alltid tillbaka till frågor som; Vad är kunskap, vad är bra skola? Men när Björklund pratar "tillbaka till kunskapsskolan" - vad säger han då? Inte den kunskapen som forskning och lärare tänker på i alla fall!

1 comment:

Anonymous said...

jag har skrivit om samma grej förut i vk. http://www.vk.se/kategori_blogg.jsp?category=167&blog=true&leftmenu=132

andra inlägget uppifrån... han är helt fucked.