Monday, January 5, 2009

"Svartskallar" på valbar plats inför EU-valet?

Kurdu Baksi skriver i Aftonbladet att inget parti har "svartskallar" på valbar plats till EU-parlamentet. Med tanke på retoriken från flera partier är det såklart alarmerande när det sägs en sak men sker en annan sak.

Detta är en fråga som kommer att diskuteras på Fi-kongressen om en månad också. Jag är orolig för att det kommer att bli samma grej. Inga "Svartskallar" på valbar plats.

Jag har inte hört de andra partiernas kommentarer men vi kan inte säga som gubbar i mansdominerade styrelser; "De fanns ingen som ville" och sen lämna frågan.(appropå att kvinnor ofta saknas eller är i minoritet).

Jag tror de viktigaste är att vi rycker upp oss och tar fram en konkret handlingsplan för att komma åt problemet. Diskriminering finns i alla föreningar.

No comments: