Saturday, January 17, 2009

Ung Pirat får 1,3 miljoner. Unga feminister då?

Hej,

Stefan Flod, ordförande i Ung Pirat är superglad, det är bara att gratulera. 1,3 miljoner att sätta sprätt på. Det räcker till flera arvoderade, vilket såklart är en stor skillnad. Idag sker i stort sett allt arbete på ideell basis såväl i pp som i Fi.

Ung Pirat är en ny ungdomsrörelse, en folkrörelse, med cirka 800 18 åringar t ex, nästan lika många 19 åringar. Förbundet har cirka 5000 medlemmar.

Medlemsavgiften är gratis. Med några enkla knapptryck på hemsidan blir man medlem. Ung Pirat har bara två andra ungdomsförbund som är större. UP ligger i spetsen för hur internet kan användas. Bloggbävningen kring FRA är deras och pp:s grej.

Det har till och från diskuterats att starta ett "unga feminister" bland unga fior. Idag har de unga fior som är aktiva relativt stora uppdrag i Fi vilket gör att det skulle bli svårt. En annan anledning är att det relativt sett är få unga, med tanke på den höga medlemsavgiften som jag tidigare skrivit om så är det förklarligt.

På kongressen går det att göra om!

1 comment:

Stefan Flod said...

Tack. :)

Å jag kan bara stämma in angående Fi höga medlemsavgift. Fast det vet du redan ifrån det att vi diskutera det lite kort under almedalsveckan.

Själv hoppas jag fortfarande på ett "unga feminister". Desto fler unga människor som engagerar sig organiserat i föreningsdemokratin för att världen ska bli lite bättre ,desto bättre för världen vi alla lever i.