Tuesday, January 13, 2009

Från koferensen om PMOI och rättssäkerheten.

Tomas Olsson, jurist på Silbersky:

"I PMOI:s fall så har domstolen vid två tillfällen konstaterat att man har brutit mot PMOI:s grundläggande fri- och rättigheter och det gäller ändå en för rättsstaten så fundamental rättighet som rätten att försvara sig. Det här kan man konstatera att det fastställer domstolen i den första domen och det fastställer domstolen i den sista domen."

"Om man då tänker lite logiskt så inser man ju att har rådet, de europeiska gemenskapernas råd, vid det första tillfället fått förklarat för sig att man bröt mot PMOI:s rätt att försvara sig när man införde de här sanktionerna, då gjorde man det ju medvetet inför den andra gången; domstolarna hade ju förklarat redan en gång att man gjort det."

"Att agera på ett sådant sätt från lagstiftarens sida, det skulle ju vara som om riksdagen vände sig mot en enskild medborgare i Sverige och sa: dina tillgångar tar vi, och går du till domstol, ja då tar vi dem igen, och får du rätt i domstolen ja då tar vi dem en gång till. Det är ju en form av laglöshet eller i vart fall en form av brist på respekt för de grundläggande principer som ligger till grund för rättsstaten, en sådan brist på respekt som utgör ett embryo till en totalitär stat."

Mer av vad han sa kan du läsa här.

No comments: