Tuesday, January 13, 2009

Medlemmar är viktigare än pengar - pengar kommer med fler medlemmar

Medlemsantalet hänger ihop med ett partis storlek i riksdagsvalet.Ju fler medlemmar desto fler röster. Enkel slutsats. Inför kongressen som är om drygt tre veckor så kommer medlemsavgiftens sänkning diskuteras, jag och flera andra kommer att tala varmt för en rekordsänkning.

Idag har Fi 300kr/år i medlemsavgift. Detta är den högsta siffran bland alla partier. Vad ger det för signal, vilka säger vi oss representera och vilka representerar vi?
Lägst siffra har piratpartiet. 0 kr. Varför ska det kosta något att gå med i en förening?

- Jo, för att vi måste få in pengar, annars har vi inga pengar.

Piratpartiet har idag ungefär 40 000kr/mån i donationer från medlemmar. Det är mer än dubbelt så mycket som Fi har i inkomst från sina medlemmar.

- Men dom är ju över 9000 medlemmar.

Det skulle Feministiskt initiativ kunna vara också, jag är helt säker. Det finns 100 tusentals människor som skulle kunna lägga sin röst på oss(vilket flera opionsundersökningar visat). Känner du någon som är medlem ökar såklart chansen för en röst på det partiet.

Nätverk och medlemmar är viktigare än pengar. Det finns fortfarande tid. Om vi gör drastiska ändringar. Fi fick i senaste valet 0,74 %. Piratpartiet fick 0,63. Idag har piratpartier mer än tio gånger fler medlemmar än Fi. De har fler medlemmar än mp. det är inte svårt att räkna ut att röstunderlaget för pp är betydligt bättre förspänt än för Fi.

Det ska inte behöva kosta att gå med i en folkrörelse. Låt oss inte förlora på strategisk kortsiktighet.

Medlemmar är viktigare än pengar - pengar kommer med fler medlemmar.

4 comments:

Christian Engström (pp) said...

Hur ni väljer att göra i den här frågan angår förstås inte mig på minsta vis, men eftersom det är så lätt att kommentera på internet kan jag inte låta bli att lägga mig i och bidra med en synpunkt. :)

Rent allmänt håller jag med om det du skriver. Det är precis så vi har tänkt inom Piratpartiet när vi bestämde att sätta medlemsavgiften till 0 kr.

Dock ska man komma ihåg att om organisationen har kostnader som är förknippade med varje medlem, då kan det vara värt att fundera över om man trots allt ska ha en medlemsavgift som täcker de kostnaderna.

I pp har vi inga sådana kostnader, eftersom vi skickar ut alla medlemsbrev och kallelser elektroniskt. I en organisation som använder brev istället (jag vet inte om det gäller fi) kan det vara lämpligt att ha en medlemsavgift som täcker portokostnaderna.

Annars kan ni rent teoretiskt riskera att hamna i den absurda situationen att om ni plötsligt skulle få massvis med nya medlemmar, då kan det göra att ni inte har råd att skicka ut kallelserna till årsmöten och liknande, och tvingas sätta organisationen i konkurs om ni blir alltför framgångsrika på kort tid. Det är ju lite knasigt i så fall.

Som sagt, det här angår förstås inte mig och jag vet inte i vad mån det här scenariot är relevant för fi, men jag vill ändå nämna det.

I övrigt får jag önska er lycka till i den förestående valrörelsen. Snart kommer sanningens ögonblick! :)

Samuel said...

Det är sant, vi använder brev ibland, men bara till dem som inte har mail. Det är en mycket liten summa i sammanhanget tänker jag utan att veta exakt.

Jag är övertygad om att det är viktigt med stora förändringar i tider då det behövs ruskas till lite. En nytändning inför valet liksom.

Lycka till ni med! det blir sjukt spännande detta! Småpartiernas stora chans! :)

Gissar att vi ses i Almedalen för summering! :)

Anonymous said...

Christian har en god poäng. Vi är bundna till kostnader som pp inte är. Dessutom så är Fi:s medlemmar inte alls lika internetburna och fodrar fler kostsamma utskick och kostsamma arrangemang. Och kvinnor har som bekant inte heller lika mycket att skänka som män i it-branschen...

Men en sänkning är jag för. Även om vi inte har förlorat så värst många medlemmar pga den höjning som gjordes på förra kongressen. Rent ekonomiskt så tror jag faktiskt att Fi har tjänat på höjningen (särskilt om vi räknar in sänkta portokostnader osv ;) ).

Samuel said...

Det är sant som du säger Veronica, men att vi har många äldre mindre it-vana människor procentuellt sett beror också på att ungdomar knappt finns representerade i organisationen. 300 kr är mycket. Om man med några knapptryck för ungdomar under 26 år kan de bli medlem har vi öppnat porten till nästa generations feminister. Ungdomar vet hur internet funkar, vi har inte lyckats fånga dem än.

En mindre summa för 26+ och gratis för under 26årare.

Vi har inte förlorat så många, men pp har under samma tid ökat med 4000 medlemmar. Var är vi om ett år med en gratis medlemsavgift och ett lyckat val? förmodligen har vi en ungdomsorganisation som framöver även kan få pengar för ungdomsförbundsstöd vilket är nuvarande budget flera gånger om. Jag gissar att ung pirat drar in 2 mille nu.

Det gäller att vrida skutan mer i tider av storm!